Zápraží je hliněný nebo dlážděný chodník podél vstupní boční stěny venkovského domu.