Září je často chápáno jako zlomový měsíc, období končící letní pohody a přicházejícího chladu, ostrého větru a vysokého průzračného nebe, i když do reálného astronomického podzimu se polehounku vkrádá až před svým závěrem. Letošní nebývale vysoké teploty a nedostatek vláhy se podepsaly i na urychleném zrání a předčasném shazování listí, a tak srpnová procházka navzdory vyšším teplotám evokovala atmosféru podzimu. Trávník V září bychom mu měli věnovat náležitou pozornost. Mnohé jsme v horkém létě nezachránili, a tak nezbývá než se pustit do výsadby nového trávníku. Pokud je náš zelený pažit v dobrém stavu, můžeme se pokusit jej alespoň srovnat, neboli tzv. záplatovat. Je-li někde na travnaté ploše hrbolek, vyrýpneme drn o přibližné velikosti 20 x 40 cm, odebereme hlínu a drn zasadíme znovu. Pokud je tam prohlubeň, opět drn vyrýpneme, prohlubeň zasypeme zeminou a drn znovu zasadíme. Zeminu ještě před opětným zasazením drnu zkypříme motykou a hráběmi. Po zasazení drnu trávník pevně ušlapeme nebo uválcujeme. Vedle pravidelného sekání trávy bychom měli našemu trávníku poskytnout na konci vegetačního období téměř kosmetickou péči. Připravíme si kompost (přibližně 50 l na 25 m2) a v tenké vrstvě ho vmetáme březovým koštětem do trávníku. Tato procedura, pokud ji opakujeme pravidelně několikrát do roka, dokáže vytvořit skutečně kvalitní hustý trávní koberec. Výsadba cibulovin V září sázíme květiny, které kvetou na jaře. Jsou to především tulipány, hyacinty, sasanky a lilie. Sázíme je na záhony s hluboko prokypřenou půdou, dostatečně propustnou, protože pokud by na cibulky působila trvalá vlhkost, shnily by. Máme-li těžší půdu, je dobré dát na dno jamky slabě vyvýšenou vrstvu písku, jemný štěrk nebo rozdrcenou cihlu. Důležité také je, abychom zasadili cibuli správným směrem, tedy špička výhonu musí směřovat vzhůru a zbytky po koříncích dolů. Zanedbatelná není ani hloubka sázení. Cibulka musí být dvakrát tak vysoko přikryta zemí, jako je sama vysoká. U jednotlivých druhů rostlin je pak ještě třeba dodržet pravidlo, že čím více vyroste květina do výšky, tím větší musí být vzdálenost mezi jednotlivými sazenicemi. Pokud dodržíme dobu sadby a také správně rostlinu zasadíme, dosáhneme kvalitních nádherných květů. Trvalky Pro výsadbu a přesazování trvalek platí jedna důležitá okolnost, neměli bychom zasahovat do jejich vegetativně vrcholného období. Pro změnu jejich stanoviště je zralá situace právě v září po odkvětu. Jde především o plaménku latnatou, ostrožku a denivku. Pozor na neopatrnou manipulaci s kořeny rostlin. Trvalky jsou velmi citlivé na poškození byť i drobných kořínků. Jamku pro výsadbu hloubíme podle šíře kořenového balu, protože kořeny by měly mít dostatečný prostor, aby se volně rozložily na novém působišti. Důležitá je také hloubka sadby. Hranice mezi kořeny a nadzemním stonkem je přesně uzavřena horní vrstvou hlíny. Po vysazení nezapomeneme rostlinu dostatečně zalít. Dvouletky Odkvetlé letničky zkompostujeme, pořádně zryjeme opuštěnou půdu a do ní pak sázíme dvouletky. Vhodné jsou například čekanka, hřebíček, fialka, pomněnka či slezová růže. Po sadbě je třeba rostliny dobře pravidelně zalévat, aby vytvořily ještě před zimou dostatečné množství odolných kořínků. Jiřiny Královnami zářijových dnů bývají nazývány jiřiny, především jejich velkokvěté odrůdy. V letošním roce sice kvetou už od srpna, ale stále ještě i v září nám zkrášlují nejen zahradu, ale jsou i nádhernou dekorací ve váze. Je však třeba pravidelně otrhávat ovadlé okvětní lístky a květiny pak nasazují další květy. Jiřinám se nejlépe daří na slunném stanovišti s propustnou, lehkou až středně těžkou humózní půdou, která má být dobře zásobena živinami. Vysoké odrůdy musíme podpírat po celou dobu vegetace hůlkami. Před příchodem prvních mrazíků musíme pak hlízy vyjmout ze země a uložit na vhodném místě se stálou teplotou ve sklepě. Okrasné dřeviny V této době je vhodné přesazovat okrasné dřeviny či vysazovat nové. Před opětovným vysazením nezapomeneme oddělit hlavní kořen, dělení kořenů rostlinu omlazuje. Sázíme je do větších jam i s kořenovým balem. Na dno jámy nasypeme trochu drobných kamínků. V září si také můžeme připravit jámy na pozdější výsadbu. Vhodnými stále zelenými okrasnými dřevinami pro zahradu jsou např. jalovce, tsugy neboli jedlovce, zakrslé smrčky a jedle, bobkovišně, pěnišníky a pierisy. Pokojové rostliny Ukončíme jejich hnojení a přenášíme je ze zahrady a teras znovu do pokojového prostředí. Dny sice mohou být ještě teplé, ale noci bývají již stále chladnější a chladnější. Rostliny před přenesením očistěte od suchých a poškozených listů, odstřihněte nadbytečné výhony a odstraňte slimáky, housenky a jiné škůdce. Nakonec rostliny jemně osprchujte, nechejte je oschnout, a teprve pak přeneste do pokoje. V září se také vysévají bramboříky. Zpočátku potřebují teplotu +2 až 15oC. Nejvhodnější pro výsev je vytápěný skleník či meziokní, pokud tam teplota nepřesahuje 25oC. Pokud se chceme začátkem zimy těšit z krásných něžných jarních květů, můžeme si teď zasadit do květináčů narcisy či hyacinty. -das-