Současné stavebnictví je významně ovlivněno naplňováním legislativy související s energetickou náročností budov. Od loňského roku došlo k jejímu výraznému zpřísnění reprezentovaném výrazným snížením hodnoty primární energie tak zvané referenční budovy podle tvaru obálky. Od letošního roku pak navíc dochází ke zpřesnění výpočtu při užití fotovoltaických systémů.

Zdroj: Youtube

Modelový příklad vzorového domu HELUZ ukazuje, jak solární faktor zasklení ve vztahu k orientaci budovy ovlivňuje celkové náklady na vytápění. Okno se solárním faktorem nad 0,6 dokáže zajistit úsporu nákladů na vytápění přes 20 %.

„Dnes posuzujeme námi navrženou stavbu s tak zvanou budovou referenční splňující požadavky dané normou,“ vysvětluje Ing. Martin Najman, technický a projektový manažer společnosti HELUZ IZOS, jednoho z největších dodavatelů okenního zasklení u nás. Co to pro stavebníka znamená v praxi? Každý dům potřebuje určité množství energie na své vytápění. Její ekologický dopad zohledňuje faktor neobnovitelné primární energie, který neobnovitelné zdroje významně znevýhodňuje. Mohlo by se zdát, že bez využití obnovitelných zdrojů, jako je například tepelné čerpadlo nebo fotovoltaické systémy, se při návrhu neobejdeme. To je v mnoha případech pravda. Zároveň je ale nutné dodat, že se návrh domu stává daleko komplexnějším. Posuzování totiž úzce souvisí i se zmíněnou obálkou budovy, respektive s pasivními solárními zisky zasklením. Okna tedy představují velmi zajímavý aspekt návrhu, který může významně zlepšit celkovou energetickou bilanci budovy.


„Pro okna referenční budovy platí, že musí splňovat požadavek solárního faktoru minimálně 0,5, tedy prostup tepelné energie minimálně 50 %, a hodnotu součinitele prostupu tepla celého okna Uw = 1,05 W/m2K. Navrhovat ale s takovými hodnotami není cesta, protože okna nabízejí dnes daleko lepší vlastnosti, takže velmi pozitivně vstupují do celkové energetické bilance budovy,“ vysvětluje Ing. Najman. Velmi dobrým příkladem je zasklení IZOS ENERGY+. Díky unikátnímu typu pokovení využívá tepelných zisků ze sluneční energie a tím pomáhá vyhřívat interiér. Trojsklo IZOS ENERGY+ nejlépe splňuje základní parametry, které od izolačních skel očekáváme - propouští světlo a teplo z exteriéru (solární faktor dosahuje hodnoty 64 %) a přitom si zachovává velmi nízkou hodnotu prostupu tepla zasklení Ug až 0,5 W/m²K. Je vhodné jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce a přináší největší energetické úspory. „Při určité ploše zasklení a vhodné orientaci domu se díky solárním ziskům dostáváme do významného energetického plusu, který dokáže potřebu použití zdrojů tepla z obnovitelných zdrojů významně snížit,“ popisuje Ing. Najman.