Přiznáváme se. Tenhle dotaz nepřišel od žádného čtenáře. Vzešel přímo od nás. Při diskusích nad tématy plněných cihel se objevila úvaha, co vlastně udělá konstrukce, když do ní vysekáme díru. U vícevrstvé konstrukce je to jasné – o polohu rosného bodu se stará izolant na povrchu, a vysekaná elektrokrabička proto nijak nenaruší celkovou funkci stěny. Jenže když vyvrtáme čtyřicet milimetrů hluboký otvor o průměru přes 70 mm přímo do izolantu, asi to něco udělat musí.

Odpověď jsme dostali od společnosti Heluz, která takové plněné cihly nabízí.

Mají se cihly dodatečně zateplovat? Byl o tom pořad i na serveru Svépomocí.cz.

Zdroj: Youtube

Hlavně správně

V obvodových stěnách se zásuvky vyskytují zcela běžně, a pokud jsou dobře provedené, neměly by představovat žádné nebezpečí. Především je nutné, aby se zásuvky instalovaly do dostatečného množství sádry, která dokonale utěsní vyvrtanou (v žádném případě se nebavíme o vysekané) díru a zabrání proudění vzduchu z interiéru do exteriéru. V zimních měsících je vlhký teplý vzduch příčinou vzniku kondenzátu uvnitř zdiva. Ale cihelné zdivo si s běžným množstvím kondenzátu snadno poradí a voda se rozptýlí do větší plochy díky kapilárním procesům a na zdivu není viditelná žádná změna. O kvalitě provedení zdiva nejlépe vypovídá Blower door test. Pokud objekt vyhoví, vyhovuje i kvalita provedení zásuvek.

Pro porovnání tepelněizolačních vlastností stěny před a po zásahu do zdiva byla zvolena elektroinstalační podomítková krabička o průměru 71 mm, která se osazuje do vyvrtaného otvoru o průměru 73 mm a hlubokého cca 40 mm. Tato hloubka by měla být více než dostatečná pro kvalitní usazení krabičky do sádry.

Konkrétní čísla

Pojďme na konkrétní čísla, jaká nám dodala firma Heluz:

Při vyvrtání takto hlubokého otvoru „oslabíme“ obvodovou stěnu a v místě krabičky dojde ke zhoršení tepelněizolačních vlastností a zvýšení součinitele prostupu tepla o 8 % v případě zdiva z cihel Heluz Family 50 2in1 a o 11 % u zdiva Heluz Family 38 2in1. U neplněných cihel je tento poměr stejný. Pokud budeme uvažovat, že je v jednom metru čtverečním zdiva jedna krabička, pak dojde k nárůstu součinitele prostupu tepla jenom v tomto jednom metru čtverečním se zabudovanou krabičkou o 0,04 % u cihel Heluz Family 50 2in1 a o 0,05 % u cihel Heluz Family 38 2in1. Toto lze považovat za zanedbatelné jak v rámci posuzovaného jednoho metru čtverečního, tak v případě celého obvodového zdiva domu, které se běžně pohybuje okolo 150 m2.

Blower door test jako potvrzení

Další pohled na přítomnost elektroinstalačních krabiček může vzbuzovat obavy z proudění vzduchu a kondenzace vody ve zdivu, jak bylo zmíněno v úvodu. Připomeňme, že v tomto případě se zabýváme pouze instalacemi, které jsou řádně provedeny, tj. otvory jsou vrtány a krabičky usazovány do přebytku sádry, aby nám z žádných zásuvek nefoukalo. S výhodou lze použít elektroinstalační krabičky s membránou. Ale ani při použít krabiček bez membrány a jejich řádném usazení do sádry není potřeba mít z kondenzátu v místě jejich instalace obavy. Nejde jen o instalaci elektrokrabiček. Jsou to i kabelové chráničky na protahování kabelů.

„Na některých domech z cihelných materiálů máme možnost opakovaně provádět Blower door testy a po více jak 10 letech nebyla zjištěna v okolí elektrokrabiček žádná kondenzace, nebo vznik plísní. Tento jev se neprojevuje ani při oslabení zdiva v místech vodovodního potrubí, ani odpadního potrubí, pro které bývá vytvořená instalační dutina o dost širší a zasahuje i hlouběji do zdiva,“ říká Ing. Martin Coufalík ze společnosti Heluz.

Zdroj: Ing. Martin Coufalík, Heluz