Před zateplením je třeba učinit důležité rozhodnutí - odstranit omítku, nebo ji ponechat na místě? Tomuto rozhodnutí musí předcházet kontrola omítky. Pokud uslyšíte ohlušující zvuk, je to známka toho, že omítka nepřiléhá dobře k podkladu a měla by být odstraněna. Totéž platí, pokud se omítka drolí pod prsty. Odstranění drolící se omítky je samozřejmě nákladná záležitost a suť je třeba odvézt na skládku, což znamená, že je třeba najmout kontejner.

Izolace přímo na omítku

Pokud je to možné, je proto lepší instalovat izolaci na starou omítku. Její omytí a napuštění penetračním nátěrem je pak dostatečnou přípravou. Pokud omítka rychle nasává vodu, použijte tradiční penetrační nátěr, který tento efekt snižuje. Pokud je natřená na hladko a nevykazuje žádnou savost, použijte spojovací nátěr obsahující jemné kamenivo, které povrch zdrsní. Pokud se v omítce objeví pouze na několika místech díry nebo trhliny, můžete je vyplnit cementovou opravnou maltou.

Vnitřní izolace historických budov - žádoucí, ale riskantní:

Zdroj: Youtube

Jak připravit stěnu po odstranění omítky?

Pokud bylo nutné odstranit omítku, položíme izolaci na holé zdivo z tvárnic, cihel nebo dutých cihel. Stěna musí být suchá, proto zkontrolujeme, zda příčinou odlupování staré omítky nebyla někde vlhkost nahromaděná ve stěnách. Pokud tomu tak je, je třeba povolat odborníka, který zkontroluje, odkud vlhkost pochází, odřízne ji a stěny vysuší. Takové služby poskytují firmy, které se zabývají vysoušením zdí a obnovou jejich vodorovné izolace. Po vysušení stěn je třeba odstranit zbytky omítkové malty a vyčistit podklad od prachu. Rovněž bude třeba provést základní nátěr podle dříve popsaného postupu.

Kdy je třeba hmoždinky připevnit?

Při zateplování obvodových stěn rodinného domu lze upustit od upevnění tepelné izolace pomocí hmoždinek; postačí samotné lepidlo na polystyren. Samozřejmě se bez kolíčkování pěnového polystyrenu neobejdeme, pokud projektant rozhodl jinak. Pokud však stojíte před zateplením starého domu, je třeba zvážit jiné možnosti upevnění izolace. Než určíme, která je nejlepší, musíme pečlivě prozkoumat povrch stěn. Než na ně nalepíme polystyrenové desky, měly by být stěny opatřeny penetrací.

Test přilnavosti lepidla

Abychom zjistili, jaká bude přilnavost lepidla upevňujícího pěnový polystyren k podkladu, a abychom posoudili, zda jsou nutné hmoždinky, je třeba provést malý test. Ten spočívá v nalepení tří polystyrenových kostek o rozměrech přibližně 10 x 10 x 10 cm na stěnu. Zkouška by měla být provedena nejdříve dva dny po nalepení. Zkouška je úspěšná, pokud se kostky zlomí, ale neoddělí se od stěny. Úspěšný test nám dává zelenou k zateplení bez nutnosti použití hmoždinek. Pokud se však lepidlo odlepilo od podkladu, je to znamení, že bychom měli použít místo univerzálního podkladu podkladový nátěr na lepení.

Čas pro použití hmoždinek

Pokud není možné jednoznačně zjistit, zda je podklad stabilní po celé ploše, je nutné použít hmoždinky. Jejich typ by měl být zvolen v závislosti na použitém izolačním materiálu a jeho tloušťce, stejně jako na tloušťce stěny a použitém stavebním materiálu. Má-li být hmoždinka z polystyrenu, je dobré použít hmoždinky, jejichž upevňovací deska bude dodatečně chráněna polystyrenovým kotoučem. Tím se eliminují tepelné ztráty a případné zabarvení, které se může objevit na fasádě (efekt berušky). Počet upevňovacích prvků na 1 m² polystyrenu závisí mimo jiné na typu a kvalitě podkladu, tj. stěny. Průměr je šest kusů na metr plochy.

Zdroj: mdpi.com, theguardian.com