Foto: Isover, Rockwool, Ciur, Omega Autor: Oficiální zdroj Foto: Isover, Rockwool, Ciur, OmegaAutor: Oficiální zdroj

Zárukou dlouhé životnosti a trvanlivosti instalace zateplovacích systémů na stěnách domu je bezchybný stav podkladových vrstev (nosnost podkladu, rovinatost a vlhkost), a také kvalitní lepení, případně kotvení. Důležitá je již příprava. Při zateplování polystyrenem je důležitá čistota lepených ploch. Jestliže je tento materiál dlouho vystaven povětrnostním vlivům, je nutné desky obrousit a očistit od prachu a mastnoty. V případě minerální vlny není nutné vzhledem k její struktuře desky brousit.

Lepení izolačních desek

Izolační desky mohou být lepeny buď maltou, nebo speciálním lepidlem. Lepicí hmota se nanáší po obvodu desky v pruzích širokých asi 4 cm a doprostřed v několika bodech o průměru cca 8 cm.

ČTĚTE TAKÉ:

Jestliže je podklad dostatečně rovný, je možné nanášet maltu nebo lepidlo po celé ploše ozubeným hladítkem. Po nanesení lepicí hmoty se deska přitlačí k podkladu po celé ploše, desky se lepí odspodu nahoru na sraz a na vazbu a s podkladem by se měly dotýkat v minimálně 40 % plochy.

Mechanické kotvení desek

Foto: Isover, Rockwool, Ciur, Omega Autor: Oficiální zdroj Foto: Isover, Rockwool, Ciur, OmegaAutor: Oficiální zdroj

Tepelně-izolační desky je možné také mechanicky kotvit. Polystyrenové desky lze kotvit hmoždinkami s plastovými nebo kovovými trny, desky z minerální vlny je nutné dodatečně ukotvit vhodnými hmoždinkami s kovovými trny. Hmoždinky se umisťují do navrtaných otvorů. V případě polystyrenu je nutné desky ukotvit v závislosti na typu použité lepicí hmoty. Izolační desky z minerální vlny s podélnými vlákny se kotví hmoždinkami s kovovými trny v minimálním počtu 4 ks na m². V případě desek s kolmou orientací vláken se takové kotvení používá u podkladů s nízkou pevností. Tehdy lze také použít hmoždinky s většími průměry talířů.

Tam, kde jsou izolační materiály více namáhané povětrnostními vlivy - například na nárožích a podobně, je nezbytné zvýšit počet hmoždinek na plochu. Kvůli eliminaci tepelných mostů se hmoždinky umisťují do vyříznutých otvorů hlubokých cca 2 cm, prostor nad nimi je nutné vyplnit kolečkem izolačního materiálu v odpovídající velikosti. Počet hmoždinek, jejich typ a rozmístění v ploše určuje projektant.

Foto: Isover, Rockwool, Ciur, Omega