V rámci rekonstrukce a dozateplení podkrovních pokojů zvažuji použití fenolických desek se skleněnou textilií. Ideální by pro mě bylo připevnit je (přilepit) přímo na současný prkenný obklad, přetáhnout perlinkou a pak štukem. Současný strop je mezikrokevně zateplen vatou a z hlediska prolínání vlhkosti je plně funkční, nevykazuje žádné problémy. Zvažované řešení by vyhovovalo z hlediska malých nároků na hmotnost i prostor. Předpokládám, že by negativně neovlivnilo ani vlhkostní poměry v konstrukci střechy. Nejsem si jistý, jestli by popsaná povrchová úprava byla dostatečně stabilní.


Váš záměr dozateplení z vnitřní strany interiéru podkroví je možný a v současné době se často realizuje, i když obvykle za použití sádrokartonových desek a minerální izolace. Chápu vaši snahu o minimalizaci tloušťky přiteplení, a proto volba desek z fenolické pěny je vhodná nejen pro extrémně nízký součinitel tepelné vodivosti kolem 0,020 W/m.K, ale i pro svoji tuhost a upravený povrch. Desky z fenolické pěny jsou z obou stran opatřeny textilií na bázi skla (např. Kooltherm K3), která právě zaručuje dobré spojení desky nejen s podkladem, na který se nalepí, ale i s následnou povrchovou úpravou. Pouze musíte počítat s vyšší cenou a v současnosti možným problémem se zajištěním dodávky materiálu. Předpokládám, že jak píšete, současná skladba střešního pláště je provedena kvalitně včetně parozábrany pod mezikrokevní izolací. Pro lepení desek z fenolické pěny na dřevo musíte použít k tomu určené lepidlo, např. Baumit DispoFix. Pozor, toto lepidlo je nevhodné jako stěrka. Předpokladem je ale, že současný prkenný obklad je pevný, před vlastním lepením doporučuji prkna ošetřit proti škůdcům. Následná vnitřní úprava se síťovinou a štukem je již standardní a bezproblémová.


Odpovídal stavební inženýr Roman Brabec

redakce@dumazahrada.cz

Pokud máte nějaké dotazy, pošlete nám je do redakce na mail redakce@dumazahrada.cz. Pokud budeme sami vědět, rádi je zodpovíme, nebo pošleme některému z odborníků.