Izolace Climatizer Plus Autor: Oficiální zdroj Izolace Climatizer PlusAutor: Oficiální zdroj

Jde o schopnost co nejdéle zadržovat sluneční svit zvenku a co nejdéle udržet v zimě teplo uvnitř. Zadruhé pak o unikátní schopnost regulace vlhkosti v interiéru. Suché teplo je totiž stejně tak nepříjemné jako mokrý chlad, navíc je obojí nezdravé. Běžné izolanty umí s kapacitními omezeními to první, ale určitě ne to druhé. Obojí ale umí Climatizer Plus.

Fázový posun a indikátor vlhkosti

Z pohledu správného návrhu střešní konstrukce je sice nutné brát v potaz nejen tloušťku izolace, ale spolu s ní navrhnout konstrukci s co největším fázovým posunem tepla. To zajistí dlouhodobou tepelnou stabilitu. Například: šikmá střecha domu s betonovou krytinou s tmavou glazurou byla izolovaná skelnou minerální izolací v rolích, vkládanou mezi krokve a i pod krokve v celkové tloušťce 30 cm. Přesto v teplých letních dnech docházelo v exponovaných podkrovních místnostech k přehřívání půdního prostoru, kterému chtěli majitelé zabránit. Celkový fázový posun takto izolované střešní konstrukce mohl být cca dvě hodiny.

Zateplení půdního prostoru je možné i z exteriéru. S celulózovou izolací se zlepší akumulační vlastnosti stavby – v létě zadrží teplo až na 7 hodin, v zimě zůstane uvnitř. Autor: Oficiální zdroj Zateplení půdního prostoru je možné i z exteriéru. S celulózovou izolací se zlepší akumulační vlastnosti stavby – v létě zadrží teplo až na 7 hodin, v zimě zůstane uvnitř.Autor: Oficiální zdroj

Řešením je využití tepelné izolace o velké objemové hmotnosti s co největší měrnou tepelnou kapacitou. Ideální je foukaná celulozová izolace Climatizer Plus od firmy Ciur umístěná mezi krokve, protože je aplikována na objemovou hmotnost cca 55 kg/m3 při měrné tepelné kapacitě cca 2000 J/kg*K.

Zateplení s foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus Autor: Oficiální zdroj Zateplení s foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus Autor: Oficiální zdroj

Výsledný fázový posun – neboli přestup tepla do interiéru, stejné konstrukce je pak cca 9 hodin. Obdobně to ale platí i obráceně, tedy v zimních měsících. Buničitá struktura celulózy zároveň dokáže ve spojení s inteligentní fólií Intello regulovat vzdušnou vlhkost tím, že ji absorbuje nebo vypouští, podle toho, jak je potřeba.

Více informací na www.vseproizolace.cz.