Vědci z Oak Ridge National Laboratory vyvinuli konkurenceschopnou, ekologickou alternativu vyrobenou bez škodlivých pěnidel, které u současných izolačních materiálů poškozují životní prostředí. Látky jako uhlovodíky a hydrofluoroolefiny končí v atmosféře a přispívají ke globálnímu oteplování. Tady to nehrozí.

Jak se zatepluje šedým polystyrenem cihlový dům:

Zdroj: Youtube

Tohle je totiž zcela nová netoxická termoplastická pěna, která je vyrobena z dutých skleněných kuliček a expandovatelných polymerních mikrokuliček.

„Kombinace těchto dvou zdrojů nám umožňuje přizpůsobit složení pro udržení tepelného výkonu materiálu v omezeném rozsahu hustot,“ řekla Meghan Lamm z ORNL pro časopis Polymer. „Pracujeme také s termosetovými materiály, které nabízejí extrémní stabilitu při vysokých teplotách pro lepší odolnost vůči plamenům.“

Skleněné kuličky a plnidlo

Principem materiálu je začlenění porézních dutých skleněných kuliček (PHGS) jako plniva a použití expandovatelných termoplastických mikrokuliček (EMS) jako fyzikálního plniva, což zaručuje tepelnou izolaci. Díky různému poměru EMS v těchto kompozitech se zajišťuje vytváření vysoce porézní pěny s nízkou hustotou, zatímco PHGS poskytují nízkou tepelnou vodivost a mechanické vyztužení. Materiál tak má extrémní tepelný odpor. Vyrobené pěny také vykazovaly výrazně vyšší pevnost v tlaku než některé komerční termoplastické izolační materiály. Prostřednictvím optimalizace koncentrací PHGS a EMS výsledky ukázaly podobné charakteristiky tepelného výkonu při různých hustotách pěny – změnou poměru obou složek se dochází k různé charakteristice tepelného odporu a mechanické stabilitě. Získané výsledky ve spojení s potenciální škálovatelností a přizpůsobivostí celkového procesu výroby ukazují, že materiál by mohl být budoucností nejen pro stavebnictví.

Zdroj: recenzovaný časopis Polymer, Phys.org