Dobrý den, chtěl bych do průjezdu mého domu (je to stará chalupa s tradičním trojkřídlým uspořádáním) udělat novou dlažbu. V současné chvíli je tam položená klasická dlažba z cihel, ale i když je tu naprosté sucho, vydržela strašně krátkou dobu. Cihly se už lámou a jsou vykotlané. Pod cihlami mám systém vrstev: štěrk / štěrkopísek / separační vrstva / písečné lože / cihly se spárami s křemičitým pískem. Přes cihly přejíždím pouze osobním autem, ale to by myslím neměl být problém, to by přece měly vydržet. Jak to mám udělat, aby cihelná dlažba vydržela a přežila i mě? Díky. Jaroslav P

Pane Jaroslave, z mailu se zdá, že máte cihelnou dlažbu položenou na plocho. To je jeden z problémů vašeho průjezdu. Druhý problém je volné ložení. Proberu to po částech:

Ložení do písku je sice možné, ale mělo by být aplikováno tam, kde je malé zatížení. Pro větší zatížení by se mělo pokládat do lože maltového, které je pevnější. Je jasné, že jste se inspiroval u zámkové dlažby betonové, ale klasické cihly mají zásadní nevýhodu ve své poréznosti a křehkosti. Jelikož nemají distanční dotykové výstupky, jako mají speciální betonové nebo cihelné dlažby, stačí, aby se spolu několikrát dotkly „na hranu“, a kus se odloupne.

Proto doporučuji spíš maltové lože. Malta musí obsahovat speciální cement - takzvaný trass, a můžeme ji umíchat sami, nebo koupit již hotovou maltovou směs. Jako spárovací hmotu pak použijeme opět maltovou směs, ale velmi řídkou, kterou koštětem vmetáme do mezer.

Teď to ložení: Ploché ložení je pak dělané vyloženě na pochozí místa, na silně zatížená místa, například průjezdy, je třeba vytvořit stojatou dlažbu. Cihly se staví na bok, kraje se vystaví jako kolmé ke stěnám, střed se dělá klasicky střídavě na řemen nebo na rybinu (nejpevnější verze). Opět se zde do mezer vmetá řídká maltová směs.

Jelikož je pak cihla bílá, tak původní barva se jí dodá tak, že se vezme zbylá cihla a jí se vlastně podlaha přebrousí. Jde to celkem snadno, jen se tím naruší hladký bok cihly. Proto je zapotřebí pak cihly navoskovat nebo napustit speciálními impregnacemi, protože se podlaha rychle špiní a práší.

Jan Čech, zástupce šéfredaktora časopisu Dům&Zahrada