Horké léto, žhavé slunce, málo deště - vláhy. Tak to sebou obvykle přináší léto. My se radujeme, zahrada ve vedrech trpí - touží po vláze. Jeden aby pak běhal s konví a bál se odjet na dovolenou ze starosti, že zahrada podlehne žáru. Tak to možná bývalo, dnes je tomu však jinak. Dnes se o pravidelnou a rovnoměrnou závlahu v naší zahradě postará automatický hadicový nebo podzemní zavlažovací systém řízený počítačem, u kterého stačí jen naprogramovat čas a vydatnost zalévání. Hadicové zavlažovací systémy Hadicové zavlažovače jsou vhodné především pro menší zahrady. Hadice se zkrátka natáhne podél užších trávníků nebo středem větších záhonů. Obvykle lze rozvinout a položit až 15 m dlouhou plochu perforovanou hadici, která vytvoří po spuštění jakýsi vodní plot. Ovlivňovat její dostřik a určovat tak závlahovou plochu je možné pomocí regulace tlaku vody. Novějším typem hadicových zavlačovacích systémů jsou průsakové zavlažovače, které mají jemnější otvory. Při nízkém tlaku roní vodu po kapkách přímo ke kořínkům rostlin. Na konci rozvodu mají obdélníkové, kruhové či impulzové zavlažovače, jejichž dosah se stupňuje od 5 - 20 metrů, množství dodané vláhy na m2 za hodinu asi 3 litry, vystačí pro plochu 60 - 360 m2. Mezi novější typy lze rovněž zařadit i tzv. turbozavlažovače. Tyto zavlažovače rozprašují vodu pomocí otáčivých rozprašovacích trysek poháněných vodní turbínkou, u které lze programovat délku dostřiku a to i u jednotlivých sektorů. Lze tedy nastavit u každého sektoru různou délku dostřiku, čímž se dá uspořit voda, neboť se zalévá co má a zbytečně se neplýtvá vodou na chodníčky cestičky a zdi. Podzemní zavlažovací systémy Přes trávník věčně natažené hadice, o které není problém zakopnout a narušující celistvost vzhledu zahrady. Tak to jsou nevýhody hadicového zavlažování. Proto se čím dál častěji dává přednost umístění rozvodu zavlažovacího systému pod povrch - do země. Přičemž mělce uložené plastové trubky pod drnem jsou propojeny plastovými zásuvkami se samočinným uzávěrem. Ten se, jakmile na koncovku v ochranné trubce "sepne" hadicovou rychlospojku, uvolní. Sprinklery Patří k vrcholům automatizace podzemního systému. Jsou teleskopicky výsuvné. Se zavlažovači napojenými a napájenými sítí podzemního plastového potrubí. Automaticky se spustí, pokud zavlažovací počítač spustí čerpadlo či otevře vodovod a vpustí do systému vodu. Poté se tlakem vody doposud skrytý zavlažovač do úrovně půdy vysune (zhruba 20-30centimetrů nad povrch) a začne plochu zavlažovat do kruhu v nastaveném dostřiku. Kapkové závlahy Ničím se nemá plýtvat, natož pak životadárnou vodou. I zahradu lze zavlažovat úsporně díky kapkové závlaze. Ta dokáže uspořit až dvě třetiny pro zálivku. Rovněž dokáže cíleně dávkovat vodu pomocí průsakových zavlažovačů, mlžících trysek či kapačů. Tak mohou rostliny dostávat individuelně nastavenou dávku vody po kapkách rovnou ke kořenům a to od 0 do 20 litrů za hodinu. "Hodiny" určující spuštění systému K plné automatizaci zalévání je potřeba "hodin" zařazených mezi vodovodní hydrant či kohout a přívodovou hadicí. Díky mikroprocesoru zamontovaného do "hodin" u přívodního ventilu je možné naprogramovat různé časy zalévání, ale i množství vody napouštěné do hadicového rozvodu. Zavlažovací počítač Takový zavlažovací systém může fungovat a zcela nahradit "zahradníka" jen tehdy, je-li k němu kabelem připojeno čidlo vlhkosti. Což je vlastně sonda zatlačená do půdy tam, kde je potřeba zavlažovat nejvíce. Čidlo automaticky měří vlhkost půdy, po naprogramování optimálního stupně vlhkosti. Na základě tohoto nastavení čidlo vysílá signály počítači, který na ně reaguje. Automatizované zavlažování dokáže člověka zastat, ale není to žádná levná záležitost. A je třeba si uvědomit, že na malých zahrádkách takové množství techniky je někdy zbytečný přepych. Pokud ovšem chceme podzemní zavlažovací systémy a víme, že je na zahradě potřebujeme, měli bychom na jeho instalaci, pokud je to ještě možné, myslet již při projektu zahrady. Rozhodně se nám vyplatí nechat si návrh zavlažovacího systému zpracovat zkušenou instalační firmou. Nemusíme se bát, že nás takový návrh vyjde draho, neboť ve většině případů je zpracován zdarma a na jeho základě se pak předkládá cenová nabídka na celkovou instalaci.