Stručný souhrn z článku:

  • Zazimování povrchových čerpadel zahrnuje jejich odpojení, vyprázdnění vody, propláchnutí pitnou vodou a uložení v suchém místě.
  • Domácí vodárny jsou často připraveny na zimní provoz, ale v rekreačních objektech je potřeba vypustit vodu a odvodnit systém.
  • Důležité je věnovat pozornost všem prvkům systému, které nejsou chráněny proti mrazu, a případně se poradit s odborníkem.

Tento souhrn byl vytvořen pomocí AI a je kontrolován redakcí.

Nejjednodušší postup zazimování je u povrchových čerpadel, která nejčastěji slouží pro zálivku zahrad. Tato čerpadla mají vypouštěcí zátku nebo jiný prvek pro vypuštění vody. Od přístroje tedy odpojíte hadice a čerpadlo nakloníte, aby voda vytekla. Čerpadlo je pak nutné propláchnout pitnou vodou, abyste předešli vzniku usazenin.

Povrchová čerpadla propláchněte

Propláchnutí je důležité obzvlášť tehdy, kdy je vámi využívaná voda příliš tvrdá, obsahuje vysoké množství železa či minerálů. Poté čerpadlo uskladníte v suché místnosti. U litinových čerpadel se doporučuje po propláchnutí nasadit opět zátku, čerpadlo naplnit pitnou vodou a takto ho uskladnit v suché místnosti, kde nemrzne.

Jak zazimovat čerpadla:

Zdroj: Youtube

Jak zazimovat domácí vodárnu

Domácí vodárny jsou obvykle v provozu celoročně, takže při instalaci bývají připraveny i na zimní provoz. Výjimkou jsou vodárny například v rekreačních objektech, jako jsou chaty a chalupy, kde je domácí vodárna používaná primárně přes léto. V případě, že by místnost s vodárnou mohla promrzat, musíte vodu z celého zařízení vypustit.

Postup zazimování

„Vodárnu vypnete vytažením ze zásuvky a odvodnění provedete tak, že nejdříve otevřete odvodňovací ventily na uzavíracím ventilu za vodárnou. Poté vypustíte vodu z výtlačného potrubí i tlakové nádoby a následně vyšroubujete odvodňovací zátky tělesa a čerpadlo odvodníte,“ vysvětluje Milan Weiss, technický poradce společnosti Pumpa. Odvodňovací zátku zašroubujete těsně před dalším spuštěním. Doporučuje se zátky namazat lojem, potravinářským tukem nebo vazelínou.

Poraďte se s odborníkem

I když zazimování můžete zvládnout sami, nezapomínejte, že pozornost musíte věnovat i dalším prvkům systému, které nejsou uloženy v nezámrzné hloubce nebo jinak chráněny proti mrazu. Ať už se jedná o závlahový systém, sací potrubí, nebo řídicí systémy, jako je tlaková jednotka nebo frekvenční měnič. Nebojte se proto poradit s odborníkem a ušetřete si zbytečné komplikace.

Zdroj: pentair.com, flintandwalling.com