V zimě dochází ke kondenzaci vodních par na vnitřním povrchu kovových komínů. Pokud je váš komín vybaven kondenzačním hrdlem napojeným jehlovou trubkou na kanalizaci, měli byste zkontrolovat jeho těsnost a v případě potřeby jej odblokovat.

Tím zabráníte vzniku vlhkosti ve stěně komína. Větrací systém a komíny by měl jednou ročně kontrolovat autorizovaný kominík. Sami můžete zkontrolovat čistotu a průchodnost větracích mřížek, a pokud je proudění vzduchu v kanálech vynucováno ventilátory, které jsou v nich instalovány, tak také jejich stav.

Zkontrolujte stav venkovního vodovodního systému

Pokud se u vás na pozemku nachází vodoměrná šachta nebo je v šachtě mimo budovu umístěno hydraulické čerpadlo, stojí za to zkontrolovat stav vodovodního systému, který se tam nachází.

Měli byste posoudit stav izolace, zda nejsou trubky poškozené nebo zkorodované, zda nejsou viditelné netěsnosti, zda uzavírací ventily fungují bez odporu a nepropouštějí vodu.

Pokud je vodovodní systém vybaven filtry, je vhodné je vyčistit. V zimě, kdy je velký mráz, to bude mnohem obtížnější.

Ochrana potrubí před zamrznutím pomocí topných kabelů a izolace:

Zdroj: Youtube

Postarejte se o skříňku s elektřinou a plynem

Pokud máte přístup k elektrické a plynové skříňce (někdy k ní mohou mít přístup pouze zaměstnanci energetické společnosti), můžete ji otevřít a případně vyčistit od listí, pavučin, mrtvého hmyzu apod.

V elektrické skříni mohou být tradiční pojistky, které se zejména v zimě při zvýšené spotřebě energie mohou přepálit. Vždy je dobré mít v domě náhradní. Z preventivních důvodů je lepší mít po ruce nouzová telefonní čísla na plynárenskou, elektrárenskou a vodárenskou společnost.

Nezapomeňte, že v případě výpadku proudu většina moderních pevných linek nefunguje. Zůstanou nám tak pouze mobilní telefony.

Izolace potrubí v nevytápěných místnostech

Zkontrolujte, zda nehrozí zamrznutí vody v potrubí vedeném nevytápěnými místnostmi. To se nejčastěji týká blízkosti oken a dveří. Pokud vodovodní systém napájí spotřebiče, bez kterých se v zimě obejdete, přerušte přívod vody, a pokud je to možné, vypusťte vodu, která v potrubí zůstala.

Vodovodní systém, který chcete používat po celou dobu, by měl být dobře izolovaný a nepoškozený. Tloušťka izolační vrstvy by neměla být menší než 13-20 mm. Je důležité mít na paměti, že čím menší je průměr potrubí a čím méně často se voda vypíná, tím větší je pravděpodobnost, že zamrzne.

Problematická místa

Hlavní vodovodní potrubí zásobující budovu je často vedeno přes nevytápěnou garáž, kde je osazen vodoměr, mechanický filtr a uzavírací ventily. Taková instalace musí být důkladně izolována, protože při velmi silných mrazech a několikadenní nepřítomnosti obyvatel může stojící voda v potrubí zamrznout. Nalezení místa, kde voda zamrzla, a jeho rozmrazení je problematické.

Elektrické topné kabely

Dobrým a relativně levným způsobem, jak se takovému problému vyhnout, je instalace elektrického topného kabelu na potrubí, zejména v blízkosti vodoměru, filtru, uzavíracích a kohoutkových ventilů.

Topný kabel lze aktivovat při silných mrazech nebo delší nepřítomnosti, případně jej lze pomocí časovače zapínat a vypínat v nastavených časech.

Pozor na sanitu

Pokud jsou v nevytápěných místnostech umístěny sanitární spotřebiče, hrozí nebezpečí zamrznutí vody v jejich sifonech. To platí zejména pro záchodové mísy, jejichž porcelánové sifony se v takové situaci často rozbijí.

Sifon je třeba vyprázdnit od vody (například velkou injekční stříkačkou) a ucpat, aby z něj nemohly unikat nepříjemné pachy z kanalizace. Lze jej také zalít nemrznoucí směsí, ale mějte na paměti, že pokud se toaleta delší dobu nepoužívá, kapalina se odpaří.

Zdroj: forbes.com, familyhandyman.com