Opatření závisí na míře rozestavěnosti - v zastřešeném domě s výplněmi stavebních otvorů a fungující otopnou soustavou, v němž plánujeme během zimy provádění interiérových prací, žádná opatření nejsou třeba. V ostatních případech je nutné započít se zazimováním předtím, než teploty klesnou pod bod mrazu, anebo hned, jak se tak stane, respektive tehdy, když mráz poleví. V případě, že nestavíme svépomocí, ale se stavební firmou, zkontrolujeme míru zabezpečení stavby sami, nespoléháme pouze na ni.

ČTĚTE TAKÉ:

Prvním opatřením je izolace potrubí, vypnutí hlavního přívodu vody a vypuštění vody ze všech rozvodů - tedy nejen z vodovodního řadu, ale i z topení. Případně, pokud je to nutné, vedení temperujeme. Proti mrazu je nutné zajistit i šachtu s vodoměrem, a to některým z tepelně-izolačních materiálů.

Poté přichází na řadu ochrana základních nosných konstrukcí. Optimální je stihnout před zimou dokončení krovu a položení střešní krytiny. V opačném případě je nutné objekt zastřešit alespoň provizorně, protože jinak jej zazimovat nelze. Horní část stavebních konstrukcí tak zakryjeme igelitovými plachtami či fóliemi a zatížíme je proti větru, v takovém případě je nutné zakrytí kontrolovat a odstraňovat z nich větší vrstvy sněhu.

Pamatovat musíme i na deštivou zimu či jarní tání. Vodu ze střechy odvádíme alespoň provizorními žlaby a svody. V případě, že jsou již osazeny okapy bez svodů, připojíme na žlaby šikmé roury s vývody umístěnými dále od domu, aby stékající voda nepodmáčela nosné zdivo.

Výplně otvorů je praktické zakrýt především proto, aby dovnitř nepršelo nebo nenavál sníh, neboť se tak zvyšuje vlhkost vnitřních konstrukcí a podlah. Okna zakryjeme igelitovou fólií, případně překryjeme polystyrenem nebo konstrukčními deskami, vstup zajistíme dřevěným záklopem. Stavební materiály bychom na stavbě přes zimu nechávat neměli, a to ani v zazimované stavbě, neboť hrozí jejich odcizení.