Zazimování domu Autor: Thinkstockphotos.com Autor: Thinkstockphotos.com

Opatření závisí na míře rozestavěnosti - v zastřešeném domě s výplněmi stavebních otvorů a fungující otopnou soustavou, v němž plánujeme během zimy provádění interiérových prací, žádná opatření nejsou třeba. V ostatních případech je nutné započít se zazimováním předtím, než teploty klesnou pod bod mrazu, anebo hned, jak se tak stane, respektive tehdy, když mráz poleví. V případě, že nestavíme svépomocí, ale se stavební firmou, zkontrolujeme míru zabezpečení stavby sami, nespoléháme pouze na ni.

ČTĚTE TAKÉ:

Prvním opatřením je izolace potrubí, vypnutí hlavního přívodu vody a vypuštění vody ze všech rozvodů - tedy nejen z vodovodního řadu, ale i z topení. Případně, pokud je to nutné, vedení temperujeme. Proti mrazu je nutné zajistit i šachtu s vodoměrem, a to některým z tepelně-izolačních materiálů.

Zazimování domu Autor: Dana D. Daňková Autor: Dana D. Daňková

Poté přichází na řadu ochrana základních nosných konstrukcí. Optimální je stihnout před zimou dokončení krovu a položení střešní krytiny. V opačném případě je nutné objekt zastřešit alespoň provizorně, protože jinak jej zazimovat nelze. Horní část stavebních konstrukcí tak zakryjeme igelitovými plachtami či fóliemi a zatížíme je proti větru, v takovém případě je nutné zakrytí kontrolovat a odstraňovat z nich větší vrstvy sněhu.

Pamatovat musíme i na deštivou zimu či jarní tání. Vodu ze střechy odvádíme alespoň provizorními žlaby a svody. V případě, že jsou již osazeny okapy bez svodů, připojíme na žlaby šikmé roury s vývody umístěnými dále od domu, aby stékající voda nepodmáčela nosné zdivo.

Zazimování domu Autor: Dana D. Daňková Autor: Dana D. Daňková

Výplně otvorů je praktické zakrýt především proto, aby dovnitř nepršelo nebo nenavál sníh, neboť se tak zvyšuje vlhkost vnitřních konstrukcí a podlah. Okna zakryjeme igelitovou fólií, případně překryjeme polystyrenem nebo konstrukčními deskami, vstup zajistíme dřevěným záklopem. Stavební materiály bychom na stavbě přes zimu nechávat neměli, a to ani v zazimované stavbě, neboť hrozí jejich odcizení.