U nás není zrovna ideální prostředí pro to, abychom hledali chyby na pasivních domech. Ty se totiž ještě tak dlouho nestaví, a nelze je tedy hodnotit globálně a s dlouhodobou perspektivou. To v Holandsku už jsou výrazně dál a dokonce zde i zavedli standardy pro stavby nových domů tak brzo, že se mění stejně, jako třeba emisní limity u auta. Jsou stále přísnější a přísnější. Každopádně pasivních domů je zde postaveno už mnoho. Tak bylo možné také nechat vytvořit studii toho, na co si lidé v takových domech stěžují.

Vzduch je všude stejný

Mnoho lidí má rádo chladnější prostředí na spánek. Mnoho také přímo spí při otevřeném okně. V pasivním domě je ale všechno zařízeno větráním. Lidé si tak velmi často podle výzkumu v pěti stech bytech v holandských městech Heusden-Zolderu a Bocholtu stěžovali na to, že úprava teploty na rozdílné hodnoty je jen velmi obtížná. Stejně tak bylo znepokojivé, kolik lidí si stěžovalo na to, že v ložnicích je nedostatečná výměna vzduchu, zatímco v dalších částech bytu až příliš velká.

Z NAŠICH PRAKTICKÝCH RAD ČTĚTE TAKÉ:

Stejně tak si stěžovali, že je bolí hlava, jsou unavení a necítí se v domech dobře.

Zkouškami bylo zjištěno, že větrací systémy nebyly navrženy vhodně. Jednotky měly výdechy na nevhodných místech, například u dveří, a nikoli u obvodových stěn. Navíc se ukázalo, že větrací jednotky a rekuperační centra mají nedostatečný výkon, který byl sice koncipován podle standardních norem, ale ty zcela očividně nedostačovaly. Také se ukázalo, že filtry, které je třeba v domě měnit, je třeba měnit častěji.

Výzkumem mezi obyvateli pak bylo zjištěno, že většina z nich nedokáže správně nastavit systém větrání tak, aby byl vyhovující jak z hlediska výměny vzduchu, tak z hlediska efektivity, zatížení systému apod.

Je tu hluk

Jelikož je dům zaizolován proti prostupu tepla, je také výrazně zaizolován proti vnějšímu hluku. Lidé si tak postupně stěžovali na to, že je v domě všechno slyšet. Omezení vnějšího hluku totiž zvýraznilo hluk vnitřní. Navíc tyto domy jsou velmi často stavěné jako dřevěné konstrukce s výplněmi a velmi častým stavebním materiálem jsou tenké sádrokartonové desky nebo tenké stavební cihly či tvárnice. Vytváří se tak velmi vhodné prostředí pro přenos zvuku.

V pasivních domech tak musí být podle výsledků výzkumu zvýšená pozornost na izolaci hlukovou, na což se dnes velmi často nedbá.

Pokračování příště

Foto: Thinkstock.cz