Zatímco minule to bylo nedostatečné větrání a hluk, dnes se zaměříme na regulaci teploty, vlhkosti a dalších faktorů.

Přehřívá se!

V Holandsku se v pasivních domech stává, že není třeba topit vůbec, protože jen pouhou přítomností lidí v bytě, se vytopí byt na 16 °C, a to i přes to, že venku je pod bodem mrazu. Také se ukázalo, že v zimě není třeba v bytech orientovaných na jih vůbec topit, protože jen sluneční záření dokáže byt vytopit byt na 23 °C.

Bohužel to má i opačný efekt. V létě se stala okna velkými radiátory a jejich vnitřní sklo vykazovalo teploty i přes čtyřicet stupňů. To se dokázalo částečně odbourat izolačními trojskly. Jenže slunce vyhřívalo byty a domy stále. Otevření oken není v domech s vnitřní cirkulací nejlepším řešením, takže bylo nutné najít jiná řešení. Ukázalo se, že vnější žaluzie s horizontálním členěním jsou nejlepší volbou, protože mezi oknem a žaluziemi je ještě vzduchová odvětrávaná mezera.

Pozor na jedy

Bohužel se objevily i závažné nedostatky v samotných větracích systémech, hlavně v těch s rekuperací tepla. Ukázalo se, že jednotky byly velmi náchylné na použití jakékoli cizí látky ve vzduchu. Například nebyly schopné účinně odfiltrovat vlhkost, která vznikala při sušení prádla uvnitř bytu, pachy z čistidel, alergeny z květin, od domácích zvířat nebo z kouře.

Z NAŠICH TECHNICKÝCH ČLÁNKŮ DOPORUČUJEME:

Výzkum ukázal, že například v cirkulaci vody tepelného výměníku se dobře daří bakterii zákeřné legionely. U větracích systémů se sice vyměňovaly filtry, ale na čištění celého systému, jako jsou větráky i celá soustava, bylo zapotřebí složitějších technologií, než s jakými se počítalo. Navíc systémy větrání by měly podle výzkumu být vyměněny každých sedm let pro dobrou funkci, aby výkon neklesal a vzduchovody musí být vyměněny každých patnáct let. Znečištění způsobené prachem usazeným v systému se v průběhu let může stát zdrojem zdravotních problémů.

Jak na pasivní domy

Je třeba mít na paměti, že funkčnost pasivního domu není jen v jeho těsnosti a energetické nenáročnosti, ale hlavně v tom, aby fungoval správně pro ty, kteří v něm žijí. Musí být pohodlný, uživatelský přátelský a technicky dokonalý. Každá nedokonalost se pak trestá chybami, které se v případě pasivního domu prodraží několikanásobně.

Je tedy třeba hledat taková řešení, která jsou šitá přímo na míru danému domu. Nechat si přeměřit a přepočítat účinnost a funkčnost systému. Je třeba pamatovat na to, aby systém bylo možné regulovat pro každou místnost zvlášť. Je třeba správně nakomponovat nasávací a výfukové otvory vzduchotechniky. Samozřejmě, že je zapotřebí stále vyměňovat filtry, a to dokonce častěji, než doporučuje výrobce. Také je třeba dbát na čištění samotného vzduchosystému.

Při stavbě se pak musí stavebníci zaměřit nejen na přestup zevnitř ven, ale zvenku dovnitř. Je vhodné instalovat venkovní žaluzie. Také je dobré se výrazně soustředit na vnitřní odhlučnění, protože pasivní dům se velmi často stává rezonanční uzavřenou krabicí.