Vzduch jako zdroj tepla se vyskytuje všude. Stavební nároky jsou minimální. Ventilátory přivádějí vnější vzduch do odpařovače tepelného čerpadla, kde je z něj odebíráno teplo. Ochlazený vzduch je opět veden ven. Autor: archiv Nevýhodou je, že topný výkon s klesající teplotou klesá tj. když je venku chladno a potřeba tepla je velká, je k dispozici nízký topný výkon. Proto není monovalentní provoz smysluplný, neboť tepelné čerpadlo by muselo být projektováno s velkými rozměry. Proto se zde nabízí bivalentní, popř. monoenergetický provoz. Ačkoli tepelná čerpadla běží pomalu, vznikají u vzduchových tepelných čerpadel zvuky, které jsou pod stanovenými normami, ale přesto jsou slyšitelné. Proto by mělo být místo pro čerpadlo pečlivě zvoleno, aby se zabránilo případným problémům se sousedy. Zdroj tepla - půda Půda je dobrým zásobníkem tepla pro provoz monovalentního elektrického čerpadla, neboť teplota je zde po celý rok relativně konstantní. Ovšem je třeba mít k dispozici pozemek odpovídající velikosti. Cca 20 cm pod hranici Autor: archiv mrznutí se položí systém trubek. U novostaveb je to bez problémů, neboť tak jako tak je třeba provádět četné zemní práce. Trubkami teče nemrznoucí pracovní médium (solný roztok), které odvádí teplo odebrané ze země výparníkem do tepelného čerpadla. Sluneční energie nahromaděná v zemi přitéká téměř výhradně přes zemský povrch.Významnými dodavateli energie jsou sluneční záření a srážky. Tepelná vodivost stoupá se stoupajícím obsahem vody v půdě. Ideální jsou proto jílové půdy. Odběr tepla z půdy nemá vliv na růst rostlin. Pro využití půdy jako zdroje tepla potřebujete pozemek, jehož rozloha odpovídá asi 1-2 násobku vytápěné plochy. Pokud je plocha pozemku nedostatečná, lze použít zemní sondy, kterými také protéká nemrznoucí pracovní médium. Ty jsou zapuštěny do země vrtáním nebo narážením. Jsou vhodné u malých pozemků nebo vedle sebe stojících budov. Zdroj tepla - spodní voda Autor: archiv Spodní voda je ideálním zásobníkem slunečního tepla. Výhodou je konstantní teplota. I v těch nejchladnějších zimních dnech má voda teplotu od +7 do +12 stupňů C. Bohužel spodní voda není k dispozici všude a v dostatečném množství. Avšak tam, kde lze tepelné čerpadlo použít, tam se vyplatí. Spodní voda dává ty nejlepší předpoklady pro monovalentní provoz tepelného čerpadla. Vždy jsou potřeba dvě studny. Spodní voda je odebírána přes čerpací studnu a vede do výparníku tepelného čerpadla, kde je z vody odebíráno teplo. Ochlazená voda je poté vedena do vsakovací studny. V každém případě je potřeba provést rozbor vody, aby se prověřila tolerance spodní vody a aby byl zvolen správný materiál pro výměník tepla tepelného čerpadla. Kromě toho je třeba získat souhlas příslušného vodohospodářského úřadu, který je mimo chráněné oblasti vodních zdrojů normálně udělován.