Žebřík je nástroj umožňující pracovat ve větších výškách. Je tvořen dvěma stojnami, které jsou v pravidelných intervalech spojeny vodorovnými příčkami. Pro bezpečné lezení je třeba horní konec žebříku opřít o pevný předmět. Vedle tradičních dřevěných žebříků se stále častěji setkáváme s kovovými, většinou hliníkovými.