Funkcí žebra je zaklenutí stropu a rozdělení tíhy střechy.