Zeď ohraničuje budovu a rozděluje ji na místnosti.