Domácí a jiné odpady mohou být ve velkém měřítku využity pro výrobu elektrické energie nebo tepla. Ve spolupráci s několika partnery vyvinula společnost Siemens tři druhy zařízení pro přeměnu odpadu na paliva. Podle zpráv posledního vydání výzkumného magazínu Pictures of the Future stačí takto vyrobená energie k výrobě tepla a elektřiny pro tisícovky domácností.

Berlínská společnost na likvidaci odpadů Alba AG například přemění 60 procent odpadků, které se dostanou do jejího závodu v Pankowě (160.000 tun ročně), na náhradní paliva. Energie vyrobená z těchto paliv je schopna pokrýt spotřebu elektrické energie pro desítky tisíc domácností. V závodě je odpad sušen ve velkém horkovzdušném bubnu, namlet na jemné částečky a oddělen od nehořlavých recyklovatelných látek. Poté je stlačen do palivových pelet, které společnost prodává elektrárnám a dalším zákazníkům. Firma Siemens pro koordinaci mnoha zpracovávacích strojů dodává software a měřicí technologii.

V továrně na výrobu recyklované lepenky v rakouském Hirschwangu implementovali odborníci společnosti Siemens komplexní systém na výrobu energie – Sipaper Reject Power. Díky této technologii došlo ke snížení spotřeby elektrické energie a také k redukci nákladů na zpracování odpadů o přibližně třetinu. Nerecyklovatelné hořlavé zbytkové částice s relativně vysokým obsahem vlhkosti lze s pomocí dodané spalovací technologie ihned spálit. Vzniklá pára pohání turbosoustrojí, jež vyrábí tepelnou a elektrickou energii. Díky čištění kouřových plynů jsou emise sníženy na hodnotu hluboko pod zákonem stanovený limit.

V Rakousku je umístěna kombinovaná teplárna a elektrárna, kterou zřídila společnost Siemens společně s poskytovatelem energetických služeb, firmou Wirkungsgrad Energieservice GmbH. V tomto zařízení umístěném v Dornbirn-Stöckenu jsou tuky na smažení a oleje na vaření přeměňovány na elektřinu a teplo, čímž snižují závislost na fosilních palivech. Tři obrovské osmiválcové motory poháněné těžkým olejem a generátory společně vyrábějí 4,5 MW energie, která je svým původem zcela organická, neboť palivo pochází z rostlin. Společnost Siemens zřídila v regionu další dvě podobná zařízení na výrobu „organické“ energie, které se řadí mezi první svého druhu v Evropě.

Společnost Siemens vyrábí ve svém brněnském závodě parní turbínu o výkonu 14,7 MW pro italskou skupinu Tampieri, produkující již od roku 1928 vysoce kvalitní oleje. Závod Tampieri Energie bude využívat odpadu, biomasy (zbytky z lisování hroznů či odpad z drcení hroznových jadérek) ze své vlastní továrny na výrobu energie. Během své déle než stoleté historie dodal brněnský závod více než 4000 parních turbín do více než 40 zemí světa.

Zdroj: Siemens