V současné době je sice program pozastaven, ale rozběhnout by se měl opět od 1. února příštího roku. Jistě tedy stojí za to shrnout jeho přínos za dobu trvání. Na úvod lze říci, že myšlenka to byla vznešená, ovšem podmínky tak, jak byly nastaveny, neumožnily přístup k dotacím velké většině potenciálních žadatelů. Pokud jde o zaměření, program Zelená úsporám formou dotací podporuje úspory energie a současně využití obnovitelných zdrojů energie, a to výhradně v obytných jednotkách, nelze jej využít pro rekreační či průmyslové objekty a podobně. Konkrétně to znamená možnost čerpat dotace na kvalitní zateplování domů, náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje (plyn, biomasa, účinná tepelná čerpadla) a jejich instalaci do nízkoenergetických a pasivních staveb jak nových, tak rekonstruovaných. Podporu mohou získat pouze projekty na území ČR a současně dokončené až po vyhlášení programu. Ovšem původně program počítal s velkými objemy investovaných prostředků ze strany občanů. Tak byli vyloučeni lidé, kteří už částečná opatření udělali – vyměnili okna, zateplili část domu a podobně, a pak také ti, kteří na celkovou rekonstrukci prostě neměli dostatek finančních prostředků ani v případě získání dotace. Zpočátku bylo tedy podáno pouhých 205 žádostí. Prostředky na tento program pocházejí z prodeje emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Dosud byly prodány ve výši 18,2 mld. Kč, celkem by měl mít program k dispozici 25 miliónů korun, případně by mohl získat další prostředky. Aby bylo možné změnit podmínky programu, muselo dojít k novým ujednáním s kupci emisních povolenek, současně také získat větší objem prostředků, což se podařilo.

Nutné a zásadní změny

Hned v prvním roce existence programu došlo proto k několika zásadním změnám a pravidla pro získání dotací byla upravena tak, aby byl přístupný opravdu pro většinu občanů. Původně bylo tedy například nutné udělat alespoň tři zateplení naráz – tedy třeba vyměnit okna, zateplit strop a například nainstalovat rekuperační systém, nebo v druhém případě kotel na biomasu. Podmínky byly upraveny a nyní se přihlíží ne k počtu zateplení, ale k celkové úspoře tepla (roční měrné úspoře tepla = toho, které z domu uniká ztrátami), podle jejíž hodnoty pak je odstupňována výše dotace. Pro zjištění úspory je nutné nechat autorizovaným odborníkem zpracovat pro objekt Energetické hodnocení a projektovou dokumentaci. Díky této změně tak stačí provést třeba jedno zateplovací opatření, což již není tak finančně nákladné, otevřely se tak dveře k dotacím i pro ty, kteří už například vyměnili okna, aniž by čekali na podporu státu. Určitou překážkou v žádostech o dotaci byla ale zpočátku zmíněná nutnost zpracování autorizovaného projektu a energetického posouzení objektu, neboť to znamenalo celkem vysoké finanční náklady i v případě, že dotace přiznána nebyla. Na tuto povinnou dokumentaci byl tedy také přiznán příspěvek. O dotaci na částečné zateplení lze žádat pouze jednou.

Úspory budou vidět

Další významnou úpravou bylo zvýšení dotací podle kvality úsporných opatření, významně se také zvýšila dotace na stavbu nového domu v pasivním standardu, díky níž se pro toto řešení může rozhodnout větší procento investorů. Opravdu významnou změnou bylo rozšíření možností dotací ze zmíněného programu také pro panelové domy, k němuž došlo 1. září 2009. Ty ale dotace získají pouze na celkové zateplení, i tak ale mohou o dotace žádat bytová družstva i společenství vlastníků, program tak tedy oslovil další výraznou skupinu lidí, navíc v objektech, které energetická opatření většinou velice potřebují. Poslední opatření se týkalo zjednodušení byrokracie při podávání žádostí, například v případě žádostí o příspěvek na nové systémy vytápění, kde byly tzv. uznatelné, a tedy složitě dokazované, náklady nahrazeny pevnou částkou podle typu vytápění. Takto nastavený program by měl v budoucnu přinést podle odhadů po dobu 30 let úsporu více než 1 mil. tun emisí CO2. Podle studie EU tvoří spotřeba energie v budovách až 40 % celkové spotřeby energie v EU, a tedy je jedním z největších zdrojů emisí. Zatím je program vyhlášen do 31. prosince 2012, ovšem v současné době je pozastaveno přijímání žádostí o dotace z důvodu výrazného nárůstu jejich počtu v posledních měsících. V současnosti dochází ke kontrole správnosti a úplnosti údajů u všech dosud podaných žádostí, bude následovat vyhodnocení dosavadního průběhu a výsledků programu a následně budou všechny žádosti zpracovány. Také má být upřesněna suma, která bude ještě v programu k dispozici. Pokračovat by měl opět od 1. února 2011.

-Dana D. Daňková-Foto: www.profimedia.cz