Zelená střecha je střecha pokrytá vegetací a půdou, vysazovanými na hydroizolační membránu.