Mít zelenou střechu není jen o tom, že to vypadá skvěle. Zelená střecha znamená, že vracíte do okolí vodu, která na střechu spadne. Stejně tak chráníte i střešní izolaci, vždyť na ni nepůsobí UV záření, povětrnostní vlivy, kroupy… V neposlední řadě zelenou střechou dodáváte další a ne malou tepelnou i zvukovou izolaci.

Vše musí být do detailu perfektní. Oprava není možná. Autor: Knauf Insulation Vše musí být do detailu perfektní. Oprava není možná.Autor: Knauf Insulation

Ovšem je třeba dbát na to, aby střecha byla perfektně provedena. Provedena do detailů, do posledního koutku a spoje. Opravit to posléze nepůjde.

Zelené střechy jsou svojí konstrukcí nejobvykleji jednoplášťové, tzn. bez větrané vzduchové mezery s hydroizolací odolnou proti prorůstání kořínků rostlin a dalšími speciálními vrstvami. Jakou taková střecha má mít skladbu? Složení je různé. Záleží na projektantovi, který by měl ale mít v tomto ohledu už nějaké zkušenosti. Pojďme si projít ten základ:

Systémové řešení od Optigreen s vlastním tvarem nopové fólie Autor: Optigreen Systémové řešení od Optigreen s vlastním tvarem nopové fólieAutor: Optigreen

  • nosná konstrukce střechy
  • parozábrana (např. SBS modifikovaný pás)
  • tepelná izolace ve spádu. Měli byste použít pevnější EPS, aby nedocházelo k deformacím.
  • podkladní textilie (v případě fólie PVC)
  • hydroizolace nebo souvrství izolací v případě modifikovaných asfaltových pásů. Nejčastější izolací je fólie PVC v tl. 1,5-2 mm určená k volné pokládce pod násyp.
  • separační vrstva by měla být určitě u PVC, u ostatních být může hydroakumulační a drenážní vrstva - obvykle tvořená profilovanou nopovou fólií určenou pro zelené střechy, výška nopů min. 20 mm, obvyklejší je 60 mm. Jde o to, kolik vody bude potřeba zadržovat, souvisí to s následnými vrstvami a typem ozelenění. Tato vrstva potřebnou vodu zadržuje, přebytečnou přivádí ke střešním vpustím.
  • filtrační vrstva (geotextilie) v minimální gramáži 200 g/m2 zabraňuje splavování jemných částic zemin a substrátů z vegetační vrstvy do vrstvy drenážní, a zamezuje tak snížení propustnosti drenážní vrstvy
  • substrát, v případě intenzivní zeleně je tloušťka min. 200 mm, v případě extenzivní zeleně min. 70-120 mm. Samozřejmě i zde existují výjimky, např. mechům a menším druhům rozchodníků postačí i 30 mm.

Jde to i jinak?

Typů střech je spousta. Můžete chtít zazelenit střechu na trapézovém plechu, můžete chtít obrácenou skladbu, se kterou je však větší problém. Ve skladbě je na nosné konstrukci umístěna hydroizolace, následuje drenážní vrstva a tepelná izolace s následnými separačními a stabilizačními vrstvami. Jako tepelná izolace musí být použit nenasákavý extrudovaný polystyren. Výhodou skladby je zvýšená ochrana izolace, nevýhodou skladby je protékání chladné vody, zejména v době tání sněhu, i pod tepelnou izolaci, může docházet k prochladnutí nosné konstrukce a ke kondenzaci, proto je v ČSN předepsána vyšší hmota konstrukce než 240 kg/m2.

Pojďme se podívat na to, jak to systémově řeší Knauf Insulation. Vezmeme si jako příklad z mnoha železobetonovou stropní konstrukci a posléze trapézový plech.

Zelená střecha v systému od Knauf Insulation na železobetonové konstrukci Autor: Knauf Insulation Zelená střecha v systému od Knauf Insulation na železobetonové konstrukciAutor: Knauf Insulation

Jak vidíte, jde o stejný princip, jaký jsme u železobetonové konstrukce popsali výše. Jen pod parozábranou byla ještě použita geotextilie. Nahoře pak má Knauf speciální vlastní systém nasákavé kamenné vlny, která pomáhá zadržovat vodu. Jako vrchní vrstvu pak používají předpěstovaný rozchodníkový pás, takže střecha je zelená prakticky okamžitě.

Zelená střecha v systému od Knauf Insulation na trapézovém plechu Autor: Knauf Insulation Zelená střecha v systému od Knauf Insulation na trapézovém plechuAutor: Knauf Insulation

Stejný systém je pak použit i u střechy z trapézového plechu. Zde je ovšem třeba dbát na skutečně pevné souvrství, které by mohly plechy deformovat.

Pokud se zajímáte o zelené střechy, doporučujeme se nejdříve poradit s odborníky a sami se vzdělat na stránkách, kde najdete třeba technické výkresy skladeb těchto střech. Namátkou vybíráme firmu Optigreen nebo Knauf Insulation.