Stagnace ve stavebnictví a současná hospodářská krize nás ženou neustále vpřed. Je zastavena výstavba mnoha velkých projektů, je problém získat půjčky na výstavbu. Stále více se zpřísňují podmínky na získání hypotéky, developeři prodávají pozemky, počet stavebních povolení na rezidenční bydlení je za minulý rok asi o 30 % nižší oproti situaci v roce 2007. Jak může Knauf Insulation jako výrobce izolací pomoci?

Pomůže s dotacemi

Ministerstvo životního prostředí České republiky chce podpořit výstavbu nízkoenergetického bydlení v ČR, a proto na duben tohoto roku vyhlásilo spuštění dlouho připravovaného programu podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie pro rodinné a bytové domy. Knauf Insulation si uvědomuje rozsah a možnosti tohoto programu, a rozhodl se do něj aktivně vstoupit a být jeho součástí prostřednictvím poradenského a informačního servisu.

Díky unikátnímu dotačnímu programu pro domácnosti Zelená úsporám - "Green Investment Scheme" (GIS), peníze získané z prodeje emisních povolenek budou pomáhat vlastníkům rodinných a bytových domů, kteří budou moci čerpat dotace na podporu snížení energické náročnosti domu. Bude stanovena maximální výše dotace z tohoto programu pro subjekt za celé programové období, tedy až do roku 2012. Příjem žádostí o dotace začne 22. dubna 2009. Od tohoto data budou žadatelům také k dispozici formuláře žádostí. Je předpoklad, že jejím využitím lze ušetřit až 35 % nákladů na pořízení kvalitního zateplení domu.

Knauf Insulation si uvědomuje nutnost šetřit životní prostředí a šetřit energií, a protože program Zelená úsporám má tomuto napomoci a má zvýšit podíl nízkoenergetického bydlení v ČR, připravil kampaň s názvem PRVNÍ POMOC V ZATEPLOVÁNÍ. Cílem této kampaně je zprostředkovat zájemcům o dotace, zejména majitelům rodinných domů, informace o možnosti úspory energie a financí zateplením budovy a umožnit jim snadnou orientaci v možnosti čerpání prostředků z programu Zelená úsporám. Zároveň uvedl do provozu infolinku, kam mohou tazatelé o informace zavolat a kde jim jejich dotazy zodpoví. Číslo infolinky je 810 700 800.