Při současném podání žádostí některých vybraných opatření budou odměněni žadatelé jednorázovou částkou v těchto případech:

  • Komplexní zateplení + zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo
  • Komplexní zateplení + solárně-termické kolektory
  • Pasivní novostavba + solárně-termické kolektory
  • Zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo do novostavby + solárně-termické kolektory, systém s přitápěním
  • Dílčí zateplení + zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo + solárně-termické kolektory s přitápěním

Výše podpory viz tabulka

Podporovaná opatření Výše dotace
Pro rodinné domy
komplexní zateplení (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 40 kWh na m21.950 Kč/m2 vytápěné plochy, max. 50 % nákladů
komplexní zateplení (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 70 kWh na m21.300 Kč/m2 vytápěné plochy, max. 50 % nákladů
dílčí zateplení (A.2)a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací alespoň tři z opatření a) - e)850 Kč/m2 vytápěné plochy, max. 50 % nákladů
dílčí zateplení (A.2) a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperacídvě z opatření a) - e) při výměně zdroje vytápění650 Kč/m2 vytápěné plochy,max. 50 % nákladů
náhrada vytápění (C.1) ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na biomasu s nízkými emisemi50 (resp. 60) % nákladů,max. 50 (resp.80) tisíc Kč
náhrada vytápění (C.1) ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na tepelná čerpadla30 % nákladů,max. 50 (resp.75) tisíc Kč
solární systémy (C.3) na ohřev vody50 % nákladů, max. 55 tisíc Kč
solární systémy (C.3) na ohřev vody a přitápění50 % nákladů, max. 80 tisíc Kč
kombinace opatření A.1+C.1, A.1+C.3, A.2+C.1+C.3dotace na jednotlivá opatření+ bonus 20 tisíc Kč/dům
Pro bytové domy
komplexní zateplení - neplatí pro paneláky (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 30 kWh na m21.350 Kč/m2 vytápěné plochy, max. 50 % nákladů
komplexní zateplení - neplatí pro paneláky (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 55 kWh na m2900 Kč/m2 vytápěné plochy,max. 50 % nákladů
dílčí zateplení - neplatí pro paneláky (A.2): a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperacíalespoň tři z opatření a) - e)600 Kč/m2 vytápěné plochy,max. 50 % nákladů
dílčí zateplení - neplatí pro paneláky (A.2):a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy, d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperacídvě z opatření a) - e) při výměně zdroje vytápění450 Kč/m2 vytápěné plochy,max. 50 % nákladů
náhrada vytápění (C.1) ze zdrojů na tuhá, kapalná fosilní paliva a elektřinu na biomasu50 % nákladů, max. 25 tisíc Kč/byt
solární systémy (C.3) na ohřev vody50 % nákladů, max. 25 tisíc Kč/byt
solární systémy (C.3) na ohřev vody a přitápění50 % nákladů, max. 35 tisíc Kč/byt
kombinace opatřeníA.1+C.1, A.1+C.3, A.2+C.1+C.3dotace na jednotlivá opatření+ bonus 50 tisíc Kč/dům
Pro novostavby
Pasivní rodinný dům (B.1), tj. s roční spotřebou tepla do 20 kWh na m2220 tisíc Kč/dům
Pasivní bytový dům (B.1), tj. s roční spotřebou tepla do 15 kWh na m2140 tisíc Kč/byt
Vytápění biomasou nebo tepelnými čerpadly (C.2)pro domy s nízkou spotřebou tepla do 50 kWh na m2dotace v podobné výši jako u náhrady vytápění - viz Příručka
Solární systémy (C.3)stejně jako u stávajících domů
kombinace opatřeníB1+C.3, C.2+C.3+ bonus 20 tisíc Kč/rodinný dům+ bonus 50 tisíc Kč/bytový dům

Pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele je ošetřeno zatím pouze nastavení maximální výše podpory, kdy si právnická osoba musí ohlídat výši všech dotací, které obdržela z různých zdrojů, kde je stanoven limit 200.000 EUR za poslední 3 roky, nebo využít formu tzv. blokové výjimky, kde je výše podpory limitována procentuálně z výše nákladů podle toho, zda se jedná o malý, střední, nebo velký podnik.

Ve všech případech, ať už se jedná o fyzickou či právnickou osobu, je stanoven maximální limit podpory z programu Zelená úsporám ve výši 30 mil. Kč na jeden subjekt.

Teorie a praxe

Z textů vyplývá, že program nepodporuje instalaci tepelných čerpadel do bytových domů, ani do jejich novostaveb. Příručka pro žadatele, vydaná Ministerstvem životního prostředí, mapuje oblasti podpor a na příkladech uvádí konkrétní čísla. Mezi nejčastější případy ve skutečné praxi zřejmě bude patřit dílčí zateplení zahrnující výměnu oken, zateplení stropu nejvyššího patra a obálky budovy. Jaké však bylo zklamání pro mnohé potenciální žadatele, když zjistili, že pro získání dotace je nutno dokončit tato tři opatření až po 1. dubnu 2009. Když totiž iniciativně provedli některá opatření, například výměnu oken, dříve, tak podle současného znění podmínek pro získání dotace bohužel skutečně nemusí mít nárok. Připravuje se úprava podmínek pro případ, že žadatel o podporu na dílčí zateplení provedl některé z opatření již v minulosti (před 1. 4. 2009), bude mít možnost si jedno řádně provedené opatření z dřívějška započítat pro přiznání podpory.

V případě nejasností je nutno se obrátit s dotazy na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí.

Bez projektanta to nepůjde

Důležitou osobou v celém procesu bude projektant. Na něm bude záležet výsledek posouzení. Projektant musí být schopen orientovat se v Programu a ve výpočtových metodách, které vedou ke správným výsledkům.

Projektová dokumentace je vždy součástí žádosti o dotaci a musí obsahovat prokázání toho, že opatření splňují podmínky stanovené Programem. Jedná se zejména o výpočty předepsaných úspor a měrných spotřeb tepla. V oblasti zateplování jsou oprávněné osoby pro provádění výpočtů uvedeny výše, u náhrad zdrojů to může být i autorizovaný technik a v případě slunečních kolektorů i dodavatel technologie. Pro žádost tedy není třeba energetický audit, který je jinak vždy nutný u ostatních dotačních programů.

V praxi bude zřejmě potřebná projektová dokumentace, která je výsledkem týmové spolupráce, protože ne každý stavbař bude schopen spočítat energetické úspory, a naopak energetický auditor ne vždy bude schopen obstarat stavební výkresy.

Banky, seznamy

Žádosti se podávají na předepsaných formulářích, které jsou k dispozici také na webových stránkách www.zelenausporam.cz. Žádosti z oblasti zateplování se podávají na krajských pracovištích SFŽP, z oblasti obnovitelných zdrojů na určených pobočkách vybraných bank, které budou provádět celou administraci těchto případů.

Žádosti je možno podávat již před zahájením prací. Žadatel dostane potvrzení, a tím i jistotu, že dotaci získá, peníze však obdrží až po zdárném ukončení akce.

Důležitou skutečností je existence nařízení, že práce musí provádět odborná firma, která je navíc zařazena do seznamu vedeného na SFŽP. Tento seznam je otevřený po celou dobu trvání programu a zápis do něj je bezplatný. Stejné pravidlo platí i pro použité výrobky a technologie, které musí jejich výrobci nebo dodavatelé nechat zapsat do seznamu materiálů a technologií. Tyto seznamy jsou již založeny a fungují, firmy se do nich nechávají zapisovat. Do seznamů je možno nahlížet přes uvedené stránky a hledat v nich podle zadaných kritérií.

Nechte si bezplatně poradit

Máte-li zájem o bližší informace k dotacím z programu Zelená úsporám nebo i z dalších dotačních titulů, plánujete-li výstavbu nebo rekonstrukci vašeho domu, uvažujete-li o změně vytápění nebo o využívání obnovitelných zdrojů energie, můžete na TvujDum.cz využít bezplatného a nezávislého poradenství občanského sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB).

Autor článku: ing. Zdeněk Krejčí, technik ECČB