Výrobce stavebního systému Ytong, společnost Xella CZ, potvrdil pozici lídra na poli nízkoenergetického stavění. Do databáze výrobků a technologií programu Zelená úsporám se mu podařilo zaregistrovat své výrobky Ytong Lambda a Ytong Multipor. Každý z certifikovaných materiálů je využitelný v klíčových segmentech dotačního programu: v investicích do energetických úspor při rekonstrukcích i do novostaveb v pasivním energetickém standardu.

Tepelněizolační desky Ytong Multipor.Ytong Multipor, letošní novinka v sortimentu výrobce, znamená průlom ve vývoji tepelných izolací. Jeho tvarová stálost, vynikající paropropustnost, nehořlavost a jednoduchá aplikace nachází uplatnění všude tam, kde běžné tepelné izolanty nestačí. „Ytong Multipor překonává bariéry mezi zděnými prvky a tepelnými izolanty. Desky mají podstatně delší životnost a jsou odolnější vůči mechanickému poškození, než je tomu u tradičních izolantů. Registrací produktu v Seznamu výrobků a technologií se investorům nabídla jedinečná šance čerpat dotace z programu Zelená úsporám na skutečně prémiové zateplení ,“ říká k zařazení nového produktu Ivana Havlíčková, vedoucí marketingu společnosti Xella CZ. Výrobce materiálu doporučuje tento produkt jako ekologickou alternativu ke konvenčnímu zateplení na bázi polystyrenu či minerální vlny nebo jako ucelené konstrukční řešení pro pasivní domy Ytong Multipor.

Pasivní stěna Ytong Multipor o celkové tloušťce 500 mm.„Již delší dobu nabízíme našim zákazníkům ucelený systém tří variant obvodových stěn pro různé kategorie úsporných domů. Největší zájem je tradičně o stěny pro úsporné domy, roste zájem investorů o stěny pro nízkoenergetické domy, pasivní varianta byla doposud spíše výjimečně používanou konstrukcí. Uvidíme, zda státní subvence přinesou nějaký obrat,“ komentuje chování investorů Ivana Havlíčková.

Do databáze výrobků byl zaregistrován také pórobeton Ytong Lambda, tepelně izolační tvárnice, které jsou ideální pro konstrukci energeticky úsporných a nízkoenergetických domů bez zateplení. „Ytong Lambda je vlajkovou lodí pórobetonu a naší nejpoužívanější technologií pro obvodové stěny. Je prakticky jediným masivním materiálem, s nímž lze v reálných podmínkách, panujících na stavbách, dosáhnout parametrů vysoce úsporného nebo dokonce nízkoenergetického domu bez zateplení. Přináší přitom obrovskou úsporu za práci i za materiály,“ tvrdí Ivana Havlíčková. Registrace produktu Ytong Lambda je velkým přínosem především pro rekonstrukce, přístavby nebo dostavby. Díky nízké hmotnosti a snadné opracovatelnosti je pro ně Ytong Lambda ideálním materiálem. Dosažení 40% úspory energií, které je jedním z Tvárnice Ytong Lambda pro obvodové stěny nízkoenergetických domů.hlavních parametrů přiznání dotace u rekonstrukcí, je přitom s Lambdou poměrně jednoduché i bez zateplení.

Seznam výrobků a technologií (SVT) programu Zelená úsporám je jednou z klíčových podmínek pro čerpání dotací a měl by zahrnovat materiály zajišťující ekologickou šetrnost a ekologický přínos.

Na výrobek Ytong Multipor vsadil i významný dodavatel zateplení v České republice, společnost Baumit, která jako jediná v ČR vlastní evropský certifikát ETA na zateplovací systém, jehož součástí jsou tepelně izolační desky Ytong Multipor. Tento kontaktní zateplovací systém (ETICS) má obchodní název Baumit Multipor a je zařazen do Seznamu výrobků a technologií programu Zelená úsporám.

Více informací o společnosti Xella a výrobním sortimentu najdete na www.xella.cz a www.ytong.cz.