Pod vegetačním souvrstvím musí být samozřejmě vodotěsná izolace střechy (hydroizolace), nejlépe odolná proti prorůstání kořenů. Samotná kořenovzdorná vrstva se tedy používá pouze v případech, kdy stávající hydroizolace střechy není odolná proti prorůstání kořenů.

Podívejte se na všechno o zelených střechách:

Zdroj: Youtube

Následující funkční vrstvou je drenážní vrstva, která umožňuje dostatečně rychlý a efektivní odtok přebytečné vody k odvodňovacím zařízením. Není totiž žádoucí, aby se dešťová voda hromadila na povrchu střechy ani aby po jejím povrchu tekla. Proto je pro dimenzování drenážní vrstvy a výpočet odvodnění klíčový odvod vody při přívalových deštích. Drenážní vrstva může být tvořena různými materiály, které ovšem musí být v souladu s příslušnými normami. Drenážní vrstvu mohou tvořit nopové fólie, drenážní panely (např. EPS tvarovky, desky z recyklátů, hydrofilní minerální vlna), sypké hmoty (keramzit, láva, štěrk, pěnosklo), případně smyčkové rohože. Důležitou funkcí, kterou musí vegetační souvrství zajistit, je akumulace přebytečné vody, případně její zadržování pro lepší růst rostlin. Hydroakumulační funkci obvykle plní vrstva drenážní nebo vegetační, jako samostatná vrstva se používá pouze v ojedinělých případech.

Filtrační vrstva tvoří předěl mezi vegetační vrstvou tvořenou substrátem a vrstvou drenážní. Zabraňuje vyplavování jemných částic a tím chrání drenážní vrstvu před ucpáním. Většinou ji tvoří netkaná či tkaná geotextilie, která může být rovnou spojena s drenážní nopovou fólií.

Vegetační vrstva je tvořená střešním substrátem, ve kterém rostliny koření a který je zásobuje vodou, vzduchem a živinami. Substrát se také podílí na zajištění dalších funkcí zelené střechy, zejména na zadržování a zpomalování odtoku dešťových srážek. V zásadě rozlišujeme dva typy střešních substrátů, a to sypané substrátové směsi a substrátové panely (např. z hydrofilní minerální vlny). Na intenzivních zelených střechách se požaduje substrát s větší hydroakumulační schopností, vyšším obsahem živin, s vyšší objemovou hmotností a vyšší vodní kapacitou. Substráty pro extenzivní vícevrstvou skladbu mají vyšší vodní kapacitu a nižší obsah vzduchu než substráty pro jednovrstvou skladbu.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 6/17.