Ing. arch. Petr F. Bílek (* 27. 6. 1946) absolvoval obor architektura na Fakultě stavební ČVUT (1965-1971). Po studiu získal místo v Ateliéru 3 vedeným Karlem Pragerem. V úloze vedoucího projektanta se zde podílel na realizaci Nové scény Národního divadla (1977-1983). V roce 1984 emigroval do USA. Mezi lety 1986 a 1989 studoval profesní angličtinu a technicky zaměřené předměty na University of California a Consumnes College v Sacramentu. V roce 1987 založil vlastní ateliér Bílek Associates, Inc. v Sacramentu a v roce 1993 jeho pobočku Bílek Associates, s. r. o., v Praze.

Své bohaté zahraniční zkušenosti uplatnil nejen ve své architektonické tvorbě, ale rovněž na poli navazování mezinárodní spolupráce. V roce 2001 byl například jedním z iniciátorů tzv. Protokolu o výkonu profesní praxe v hostitelské zemi (Protocol for Professional Practice in a Host Nation), který uzavřela ČKA a profesní organizace amerických architektů National Council of Architectural Registration Boards (NCARB). Dokument v zásadě otevřel cestu českých architektů na americký trh a zavedl spolupráci českých a amerických architektů.

Široké veřejnosti se jméno architekta Bílka spojí především s účastí v porotě mezinárodní soutěže na novou budovu Národní knihovny, kde zasedl po boku Zahy Hadid či Evy Jiřičné. Ve své profesní kariéře se Petr Bílek věnoval především realizaci obytných komplexů (např. Viladomy ve Slaném či soubor rodinných domů u jezera Tahoe v Kalifornii) či veřejných a sakrálních budov (např. Studijní centrum kláštera benediktinů v Berkeley v Kalifornii).

Petr F. Bílek byl členem ČKA od roku 1993, v letech 1999 a 2000 zastával funkci předsedy Komory. Dále byl od roku 1992 členem prestižní organizace American Institute of Architects (AIA), od roku 1999 byl zároveň členem Zkušební komise na Fakultě architektury ČVUT.