Rostoucí životní úroveň, zvyšující se průměrné mzdy a mnoho dalších faktorů vedou k tomu, že lidé začínají přemýšlet o zhodnocování svých volných finančních prostředků. A každý racionálně uvažující člověk ví, že nechávat peníze doma pod slamníkem rozhodně nepatří k nejvýnosnějším investicím. Na trhu existuje mnoho možností, jak je zhodnotit. Není však radno zapomínat na stavební spoření, které je, co se týče výnosnosti, jednou z nejvýhodnějších investic s nulovým rizikem. Základním smyslem stavebního spoření je sice poskytování úvěrů na řešení bytových potřeb, avšak mnozí klienti stavebních spořitelen využívají tyto smlouvy jako velice výhodné možnosti uložení a zhodnocení vlastních peněz. Stavební spoření totiž představuje velmi bezpečný a spolehlivý bankovní produkt, který tvoří základ osobních či rodinných financí. Je třeba zdůraznit, že vklady stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny a výnosy z nich - úroky, státní podpora i úroky z ní - jsou nezdaněné. Stavební spoření tak klientovi zaručuje vysoký nezdaněný výnos. Klient stavební spořitelny si také ke svému vkladu připisuje úrok z úspor. Jeho výši si klient určuje při uzavírání smlouvy o stavebním spoření. Některé stavební spořitelny (například Wüstenrot) navíc při přidělení cílové částky umožňují účastníkovi v každé tarifní variantě zvolit vyšší úrokovou sazbu z úspor. Na základě takto zvolené sazby bude pak úrok z úspor přepočten od počátku smlouvy k datu změny. Nižší úrok z úspor je v případě čerpání úvěru spojen s nižším úrokem z tohoto úvěru. U vyššího úroku z úspor je tomu naopak. A tak v případě, že neuvažujete o čerpání úvěru, ale pouze o zhodnocování vašich finančních prostředků, vám nic nebrání v tom, abyste uzavřeli smlouvu s vyšším úrokem z úspor. Účastníkovi stavebního spoření je dále zaručen výnos ve formě státní podpory a úroků z ní. Na státní podporu má nárok každá fyzická osoba při splnění podmínek daných zákonem o stavebním spoření. Výši státní podpory nelze opominout. Tvoří totiž 15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce. Novela zákona o stavebním spoření snížila maximální možnou výši podpory u nových smluv uzavřených od ledna 2004 z 4.500 Kč na 3.000 Kč. Pro maximální výnos stačí tedy vložit 20.000 Kč, což je při pravidelných měsíčních úložkách necelých 1.700 Kč měsíčně. Z výše uvedených informací je tedy zřejmé, že o výhodnosti stavebního spoření jako spořícího nástroje není pochyb. Do karet hraje stavebnímu spoření také fakt, že guvernér České národní banky Zdeněk Tůma v nedávném vyjádření pro agenturu Dow Jones Newswires uvedl, že Českou republiku čeká růst úrokových sazeb. Je tedy možno počítat s jistým zvýšením úrokových sazeb hypoték i dalších úvěrů, na druhé straně i se zvýšením úrokových sazeb z vkladů.