Zhutňování betonu je proces, který vynucuje relativní pohyb všech složek směsi tak, aby se co nejtěsněji seskupily a vytvořily kompaktní hmotu bez mezer vzduchu. Všechny mezery jsou zcela vyplněny cementovou kaší. Za tohoto stavu má zhutněný beton nejmenší objem. (Zdroj: stavebni-technika.cz)