Žiletkový drát je stavební materiál tvořený hlavním kovovým drátem, na jehož délce jsou v pravidelných rozestupech umístěny ostré kousky plechu. Používá se pro výstavbu oplocení, kdy se napíná mezi kotevní sloupky.