Hlavní příčinou problémů se špatně těsnicími vchodovými dveřmi bývá většinou nedostatečná izolace ve spodní části vchodových dveří. Pokud se nám tedy nepříjemné počasí dostává přes zavřené dveře do domu, nejlepším nápadem je zkontrolovat práh. Ale jak je možné, že naše prahy najednou neplní svůj účel? „Důvodem stojícím za netěsností prahů může být například poškození prahu, ať už způsobené vlivem počasí, použitím nekvalitních materiálů při výrobě, nebo klasickým opotřebením. Problém však mohl nastat už během stavby, a to nesprávnou montáží vchodových dveří,“ vysvětluje Ing. Pavel Kašpar, manažer montáží Vekra. Ať už ale netěsnost prahu způsobilo cokoliv, rozhodně bychom tento problém neměli brát na lehkou váhu. Špatná izolace prahu totiž může snadno vést k tepelným ztrátám, které pocítíme nejen na vlastní kůži, ale i na stavu naší peněženky. Proti neustálé zimě v domě totiž budeme muset bojovat častějším a intenzivnějším vytápěním. Všem těmto problémům ale můžeme snadno předejít. Stačí při stavbě či rekonstrukci pamatovat na dostatečnou izolaci prahů.

Izolace podpraží

Pro správnou funkci dveří a tepelnou nepropustnost je tedy třeba izolovat nejen dveře, ale i ostění a prahy. Je to podobné, jako vsazování oken do otvorů ve zdech. Technologicky správné není vsazení rámů do vyzděného otvoru a jen vypěnění PUR pěnou, ale v ostění musí být zapravena izolace, která zabrání tepelným mostům.

Dveře vsazené do Purenitu Autor: Vekra Dveře vsazené do PurenituAutor: Vekra

Jenže u dveří je to trochu složitější. Dveře jsou těžké a silně namáhané. Zvlášť v oblasti prahu. Jak tedy správně izolovat prahy a vyhnout se všem problémům už během stavby či rekonstrukce? Nejlepším řešením je zvolit pod dveře správný podkladový profil. „K zajištění správné tepelné izolace u prahové části vchodových dveří se dnes používá například podkladový profil z Purenitu. Pokud bychom měli jednoduše vysvětlit, co to Purenit je, mohli bychom říci, že se jedná o dvě desky, mezi nimiž se nachází izolační polyuretanová pěna. Desky samotné jsou pak tvořeny z lisovaného dřeva s příměsí částeček kovu. Díky tomuto složení Purenit omezuje vznik nežádoucích tepelných mostů. Navíc je odolný proti vlhkosti, vysokým teplotám, chemikáliím, a navíc má výborné mechanické vlastnosti. Snese proto vysoké zatížení, a dále tak přispívá například i ke zpevnění prahu,“ vysvětluje vlastnosti Purenitu Ing. Pavel Kašpar z Vekry a dodává: „Podklad z Purenitu je vhodné aplikovat pod spodní část rámu otvorové výplně, která sahá až na zem, nebo u které projektant klade zvláštní důraz na izolační vlastnosti prostoru.“ Izolaci pomocí Purenitu tedy můžeme využít nejen u vchodových dveří, ale i u oken! Použití Purenitu je navíc velice jednoduché, protože je opatřen vyfrézovanými drážkami, které zjednodušují jeho napojení na profil dveří.