Mnoho lidí zakládá smlouvu o stavebním spoření z důvodu získání úvěru. Protože je řádný úvěr podmíněn určitou výší hodnotícího čísla, je mnoho z nich odkázáno na překlenovací úvěry. Ale i zde se vyskytuje problém, neboť výše měsíční splátky je v mnoha případech značně vysoká. Na tento problém našla alespoň malou náplast Raiffeisen stavební spořitelna se svým novým produktem Neměnná splátka. Ve své podstatě jde o druh překlenovacího úvěru, kde výše splátky ve fázi spoření je shodná se splátkou po překlopení překlenovacího úvěru do úvěru řádného. Zájemce o neměnnou splátku musí složit určité procento z cílové částky na svůj účet u stavební spořitelny a následně po vyřízení všech formalit, jako doložení bonity, zrealizování zástavy a dalších standardních operací u úvěru, může žadatel úvěr poměrně rychle získat. Výše procenta z cílové částky, kterou je třeba složit před žádostí o překlenovací úvěr, je závislá od velikosti zvolené cílové částky. U částky ve výši 1 miliónu korun se například jedná o 44 % (účastník čerpá státní podporu). Klesá-li cílová částka, snižuje se i toto procento. U cílové částky 300 tisíc Kč je třeba sloužit pouze 123 tisíc korun, což je 41 %. Výhoda Neměnné splátky spočívá především v její jednoduchost, kdy velikost zatížení zůstává po celou dobu trvání úvěrového vztahu stabilní. Což znamená, že příjemce úvěru platí každý měsíc stejnou částku. Doba splácení je koncipována na 13 let, kdy první čtyři roky se jedná o formu překlenovacího úvěru, přičemž účastník může čerpat státní podporu, a zbývajících devět let je již úvěr řádný. Tuto "náplast" ve formě Neměnné splátky chce Raiffeisen stavební spořitelna poskytovat již od tohoto měsíce, tedy měsíce března.