Těchto 5 elementů má svou hmotnou podobu a zároveň v sobě nesou "nehmotný" princip, který pak žijeme. V tomto ohledu připomenu důležité feng-šuej pravidlo, podstatu tohoto učení, kterým je, že prostor, hmota, která nás obklopuje, ovlivňuje náš život a podílí se významně (i když ne plně) na tom, jaký je stav naší mysli, jaké jsou naše pocity, emoce, prožívání, nálada a celkový fyzický stav, naše celková energie a úroveň našeho zdraví ve všech rovinách našeho bytí.

Pak tedy je důležité, co tvoří naše hmotné prostředí, z čeho je "složené", co v něm převládá za energii, a která zde naopak chybí. Můžeme pak vnímat paralely mezi tím, jakou převládající energii má náš život, jaká tendence v něm dominuje, a jaká naopak skomírá nebo zcela chybí.

Život v rovnováze

Těchto 5 principů tvoří naši realitu a uspořádává hmotu kolem nás, jen v různém zastoupení, poměru. Teorie 5 elementů je velmi komplexní a bohatá, ale my se zatím budeme pohybovat na jejím decentním okraji a ochutnávat ji po lžičkách.

DALŠÍ ČLÁNKY O FENG-ŠUEJ NAJDETE ZDE:

Prvně si zkuste uvědomit, jak jsou tyto principy v současnosti, ve vašem současném životě zastoupeny. Můžete si nakreslit koláč, který znázorňuje 100 %, a velmi schematicky si znázornit, jakou část ve vašem životě zabírá:

  • růst a vývoj směrem dál a ven ze sebe (dřevo)
  • komunikace, otevřenost, seberealizace a šíření toho, kdo jste a co umíte (oheň)
  • stabilita, klid, vztahy, péče o sebe a druhé (země)
  • pravidla, řád, preciznost, systematičnost (kov)
  • schopnost nechat věcem volný průběh a sledovat své hodnoty, celkovou životní cestu (voda)

Je to tak, jak to je, není správná ani špatná varianta. Každé naše životní období přináší a taky vyžaduje důraz na jiný princip a naše směrování, pohybujeme se ve vlnách různých denních, ročních a našich osobních cyklů, kdy převládá jeden princip, a zákonitě tak ubírá prostor jinému (např. když se učíme něčemu novému, rosteme, vyvíjíme se, v nové práci, roli matky apod., není zároveň možné mít všechno jasné, uspořádané, v pevných liniích, ani se nemůžeme úplně cítit stabilní a zakořenění, prostě nejde všechno dohromady).

align: left Výsledným ideálem je samozřejmě rovnováha, ke které má smysl v celku směřovat a hlídat si ji jako maják v dálce, nezapomínat na ni. Ideálem je tedy se stejnou měrou stále rozvíjet a růst, jako být otevřený a komunikovat, seberealizovat se, zároveň mít své pevné kořeny, které nás stabilizují, mít určitý řád ve svém životě a být si vědomý svých hodnot a hlavního smyslu toho, co žiju a dělám.

K takové jakési rovnováze nám může pomoci i prostor, který nás obklopuje, tedy sledovat míru zastoupení jednotlivých principů ve svém vlastním bytě, domě a hledat jejich rovnováhu nebo případné vyvažování toho, co nám jinak v životě chybí.

Samozřejmě jsme my ti, kdo náš prostor utváří, takže se dost pravděpodobně poměr principů v našem životě odrazí i v poměru zastoupení jednotlivých elementů v našem bytě, domě. Ale vždy máme (a díky feng-šuej dostáváme ještě větší) příležitost změnit to, co nám nevyhovuje, a podpořit to, co nám dělá dobře, být si více vědomi toho, co pro sebe ve svém životě chceme, a pevněji to držet ve svých rukách.

Jak se tedy odráží 5 elementů v našem prostoru (velmi zjednodušeně a schematicky vystiženo, později bude vše trochu složitější), vám podrobněji ukážeme v příštím článku.

Zdroj: Sensaklub.cz