Živnostenské bance, a.s. byla udělena k 1. listopadu licence Českou národní bankou k poskytování hypotečních úvěrů. Hypoteční úvěry budou Živnostenskou bankou, a.s. veřejnosti poskytovány od 1. ledna roku 2000. Živnostenská banka, a.s se tedy stává osmou bankou, která má ve svém programu hypoteční úvěry.