O tom, jak správně vybírat hypotéku, bylo popsáno již mnoho stránek. Proces vyřizování nové hypotéky je otázkou týdnů až měsíců. Mnohdy jsou to dny plné emocí a očekávání. Období, které následuje poté, etapa „života s hypotékou“, tedy období splácení - je ale mnohem delší a může přinést řadu okolností, nad kterými je vhodné se zamyslet.

V dnešním článku se proto budeme věnovat situacím, které na vás v průběhu „života s hypotékou“ mohou čekat.

Tři situace, které mohou nastat při splácení úvěru na bydlení, a jejich řešení.

SITUACE první: Blíží se konec fixačního období

Nejdříve stručně zrekapitulujme, co to vlastně fixační období („fixace“) je. Pokud jste se s bankou nedomluvili na tzv. plovoucí sazbě (tj. takové, jejíž výše se mění průběžně, např. i denně, v závislosti na pohybu sazby mezibankovního trhu PRIBOR), máte ujednanou úrokovou sazbu na určité období, v průběhu kterého je její výše stálá - fixovaná. V tomto období, které začíná plynout obvykle dnem podpisu úvěrové smlouvy a končí o ujednaný počet let později, máte jistotu neměnné výše splátek (díky neměnné úrokové sazbě). Stejně tak banka má jistotu sjednaného úrokového příjmu.

Na konci tohoto období jste obvykle v situaci, kdy bance ještě dlužíte a hodnotíte varianty, co dál. Jedna z možností je úvěr plně doplatit (pokud máte potřebný obnos a chcete jej takto použít). To je (k datu konce fixace) možné bez sankce, protože banka získala v uplynulém fixačním období všechny úroky, se kterými počítala (pozn.: mimořádné splácení v průběhu fixačního období může být sankcionováno). Další možností je částečné splacení úvěru. To je, stejně jako úplné splacení, k datu konce fixace, možné bez sankce. V případě, že využijete možnost částečného mimořádného splacení, se rozhodujete, jak naložit se zbývající výší dluhu (stejně jako v případě, kdy mimořádně nesplácíte nic).

S bankou se tedy domlouváte na nových podmínkách úrokové sazby - vybíráte novou délku fixačního období a tomu odpovídající úrokovou sazbu. Banka by vás měla s dostatečným předstihem oslovit s informací, že se blíží konec fixačního období, a nabídnout nové úrokové sazby na období další. Bohužel to banky ne vždy dodržují, zasílají informaci krátce před uplynutím fixačního období a dlužník má poté jen málo času reagovat na často ne příliš zajímavou nabídku (běžná praxe je, že banky stávajícím klientům nabízí horší sazby než novým).

Proto doporučuji: Hlídejte si období konce fixace (nebo zadejte tento úkol svému ekonomickému konzultantovi) a včas (již cca 2 měsíce předem) si vyžádejte od banky nabídku sazeb na další období, abyste měli čas o ní jednat, případně úvěr refinancovat, pokud byste jinde nalezli lepší podmínky.

Stejně tak je v době konce fixace možné měnit i další parametry úvěru, například dobu splácení.

SITUACE č. 2: Pojistka, kterou mám zajištěný úvěr, není výhodná, chci jí vyměnit

Jednou za čas je rozhodně vhodné aktualizovat své pojistné produkty (samozřejmě nejen ty, které souvisejí s úvěrem) a prozkoumat, jestli na trhu neexistuje výhodnější varianta. To se týká také pojištění nemovitosti i životního pojištění, které je vinkulováno ve prospěch úvěru (vinkulováno = na případné plnění by měla nárok banka - využívá se jako zajištění úvěru z pohledu banky). Pokud takovou možnost objevíte, postup je následující. Doporučuji: Uzavřete novou, výhodnější smlouvu. Zažádáte u banky o vystavení vinkulačních listin k dané pojistce, které necháte potvrdit pojišťovnou - tím je i „nová“ smlouva k úvěru vinkulována. Následně vám banka vystaví potvrzení o devinkulaci „staré“ smlouvy, kterou můžete poté u „staré“ pojišťovny vypovědět. Pozor, zejména pojistky nemovitostí jsou uzavírány s roční frekvencí placení a je možné je vypovídat pouze k datu výročí.

SITUACE č. 3: Má finanční situace se komplikuje a obávám se problémů se splácením

V takové situaci je základním pravidlem - jednejte s bankou. Nejhorší, co můžete udělat, je zavírat před problémy oči a čekat, že „se to nějak vyřeší“. To se obvykle nestane. V případě, že skutečně hrozí, že se dostanete do problémů se splácením (ztráta zaměstnání, vážná nemoc apod.), jednejte s bankou co nejdřív o způsobech řešení. Zajímejte se o možnosti odložení/přerušení splátek, prodloužení doby splatnosti úvěru (v zájmu snížení výše splátek) a různé další mimořádné možnosti řešení, které vám banka bude ochotna nabídnout.

Mnohem lepší však samozřejmě je se do takové situace vůbec nedostat a v rámci osobního finančního plánu být na takovou situaci připraven (zejména adekvátním pojištěním a výší udržovaných rezerv).

Prodej nemovitosti zatížené hypotékou, předčasné splacení hypotéky a vyvázání spoluručitele patří mezi další situace, které mohou během života s hypotékou nastat a budou také tématem pokračování tohoto článku.

-Peter Kováčik, Dům a zahrada 5/2011-

Foto: www.thinkstock.cz