Dříve se o škodlivosti azbestu nevědělo, a protože je velmi pevný a odolný proti ohni, přidával se do různých stavebních materiálů.

Jak azbest škodí

Azbest se skládá z velmi drobných částeček, které člověk snadno vdechne, a ty se pak usazují v plicích, postupně je zanesou, a tak vzniká smrtelná nemoc fibróza. Azbest způsobuje také rakovinu plic.

Z konstrukcí se azbest uvolňuje poměrně málo, horší je to, když se materiál, který azbest obsahuje, poškodí, anebo začne bourat. Pak se jemné částečky azbestu uvolňují do vzduchu a usazují po okolí, kde může zůstávat i řadu let a ohrožovat obyvatele zrekonstruovaného domu.

Co s azbestem v domě

Když se chystáte konstrukci s azbestem likvidovat, budete potřebovat podat na stavební úřad vždy alespoň ohlášení, případně stavební povolení, kde je třeba uvést, že se azbest ve stavbě nachází, a také nahlásit likvidaci azbestu na hygienickou stanici.

Stavební firmu vybírejte takovou, která má s azbestem zkušenosti a je vybavena na jeho likvidaci, jde přeci o vaše zdraví.

Stavební firma musí při bourání splnit dva úkoly: Chránit své pracovníky a zabránit uvolňování azbestu do ovzduší. Ochrana pracovníků znamená hlavně, že musí být oblečeni v ochranných kombinézách a používat masku s filtrem. Úniku do ovzduší se zabraňuje buď vzduchotěsným uzavřením prostoru, kde se bourá, nebo postřiky, které zamezí poletování azbestových vláken.

Výrobky z azbestu

Z azbestu se nesmí vyrábět od roku 1997, tedy v novějších stavbách už azbest není. Výrobky z azbestu poznáte podle šedostříbrné barvy. Případně mohou být opatřené barevným nátěrem. V rodinných domech nejčastěji najdete:

Eternit - střešní krytina z eternitových čtverců, vyráběl se do roku 1996, pak byl nahrazený beternitem, který už azbest neobsahuje. S tím se setkávám úplně nejvíce.

Vlnitá střešní krytina - šedé vlnovky, kterými se často pokrývaly střechy kůlen.

Sendvičové panely - stavěly se z nich rodinné i bytové domy, z tzv. Boletických panelů pak kancelářské prostory nebo školy. Se sendvičovými panely jsem se setkal například ve střešní nástavbě z 90. let 20. století.

Další drobné výrobky: Komínové průduchy, kanalizační potrubí, květináče, izolační desky, to vše se vyrábělo z azbestu.

Nepodceňujte azbest

Zda je v domě azbest, si všímejte už při nákupu nemovitosti, protože jeho následné odstraňování je finančně náročné. Když už se do přestavby domu s azbestem pustíte, pozvěte si na odstranění specializovanou firmu, která je na práci s azbestem vybavená a umí ho zlikvidovat tak, aby se neuvolňoval do ovzduší. Tím ochráníte zdraví své i svých dětí.

Podrobněji na stránkách Státního zdravotnického ústavu (PDF)

Autorem článku je Ing. Martin Perlík, stavební inženýr, autor knihy Rekonstrukce rodinného domu - 100 tipů. Recenze knihy zde.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com