Živý plot je řada keřů, která slouží jako oddělovací bariéra. Živý plot může být tvarovaný nebo volně rostoucí.