špatně zateplené oknoJako tepelně technický ukazatel kvality okna se u nás používá součinitel prostupu tepla k ve W.m-2.K-1. Pro běžná zdvojená okna je k = 2,7 až 3,0 W. m-2.K-1 a je snaha tuto hodnotu snižovat. U stávajících oken existuje řada možností, jak tohoto snížení docílit, např. užitím žaluzií, rolet, přídavným zasklením, změnou kvality stávajícího prosklení (např. záměnou jednoduchých skleněných tabulí za tepelně izolační dvojskla) nebo výměnou oken. Musí se však dbát na to, aby užitím určitého stínícího prvku nebyla zmenšena požadovaná osvětlenost prostoru. Meziokenní žaluzie lamelová Meziokenní lamelová žaluzie je určena pro okna s minimální vzdáleností skel 30 mm. Lamely (pásky hliníkové nebo z PVC) jsou uloženy v nosných žebříčcích, kterými se vyklápějí do žádané polohy. Sklon lamel je v rozmezí 140o. Připevňuje se přišroubováním k hornímu rámu vnějšího okenního křídla. Hodnoty součinitele prostupu tepla okna zdvojeného dřevěného s žaluzií (zdroj: Státní zkušebna Zlín)

okno dřevěné zdvojené bez úpravyk = 2,52 W.m-2.K-1
okno dřevěné zdvojené bez úpravy s žaluzií - lamely sklopeny dovnitřk = 2,15 W.m-2.K-1
okno dřevěné zdvojené bez úpravy s žaluzií - lamely sklopeny ven2,08 W.m-2.K-1
okno dřevěné zdvojené bez úpravy s žaluzií - lamely vodorovněk = 2,19 W.m-2.K-1

Textilní roleta Svinovací roleta s dřevěným nebo kovovým samotočem, vyrobená z plátna nebo z roletoviny s hliníkovou fólií. Roleta může být umístěna v meziprostoru dvojitého okna nebo jako předokenní interiérová roleta u oken zdvojených. Z provozních i ekonomických důvodů není tato varianta výhodná z hlediska zlepšení tepelně technických vlastností okna je pouze opatřením doplňkovým. Nejúčinnější z tepelně izolačního hlediska je (podle státní zkušebny ve Zlíně) kombinace meziokenní hliníkové žaluzie a vnitřní textilní rolety k = 1,57 W.m-2.K-1. Vnější roleta - roletový truhlík Vnější okenní rolety bývaly dříve běžným doplňkem oken. V současné době nastává renesance v používání této důležité součásti okna. Konstrukce okenních rolet se skládá ze svinovacího pásu z lamel, z vodítek pásu, navíjecího hřídele, ovládacích prvků a skříně. Lamely jsou nejčastěji vyrobeny ze dřeva, plastické hmoty nebo hliníkového plechu. Mohou být dutinové s izolační výplní. Skříň je konstrukčně provedena podle toho, zda se uvažuje s jejím zabudováním v průběhu výstavby, zda je výrobně pevnou částí okenní konstrukce nebo zda bude přimontována dodatečně, např. při rekonstrukci. Venkovní rolety při správné aplikaci a používání výrazně zlepšují tepelně technické vlastnosti oken v noční době a zároveň slouží jako zatemnění oken ve dne. Zateplovací okno Zateplovací okno je jednoduše zasklené, otevíravé okno, které je možno přidat ke stávající okenní konstrukci z vnější strany. Podmínkou pro použití tohoto způsobu zateplení je dostatečná hloubka ostění. Nevýhodou je zmenšení průhledné plochy okna a nemožnost aplikace na okna všech typů. Zateplovací okno nelze použít na okna kyvná a otočná. Přídavné sklo nebo náhrada jednoduchého skla dvojsklem Aplikace přídavného skla je úzce vázána na konstrukci okna, velikost okenních křídel a únosnost závěsů. Pro okna otočná a kyvná nelze tento způsob zateplení použít vzhledem k omezené únosnosti kování těchto oken. Přídavné sklo v dřevěném rámu Toto řešení je vhodné pro dvojitá špaletová okna. Přídavný rám se připevňuje pevně na vnější stranu vnitřního křídla. Přídavné sklo v dřevěném rámu se doporučuje do maximální velikosti skla 600/1500 mm. Před aplikací přídavného skla je nutné posoudit stav stávajícího okenního rámu a únosnost závěsů. Přídavné sklo s plastovou obvodovou lištou Toto řešení lze použít pro okna jednoduchá, zdvojená i dvojitá do velikosti křídel 600/1500 mm. Přídavné sklo se připevňuje pevně z vnitřní strany nebo mezi zdvojená křídla. Přídavné sklo v hliníkovém rámečku: Toto řešení je vhodné pro doplňkové zasklení zdvojených oken. Hliníkový rámeček je připevněn z vnější strany, sklo je fixováno pryžovým těsněním. Jednoduché sklo (u dvojitých a zdvojených oken) je možné nahradit izolačním dvojsklem. Hodnota součinitele prostupu tepla k je závislá na šířce vzduchové mezery a na tloušťce skleněných tabulí. Izolační skla se zesílenou tepelně izolační schopností mají vnitřní tabuli ze skla s nízkou emisivitou (na povrchu je nanesena vrstva oxidu kovu), dutina mezi skly může být vyplněna plynem s nízkou tepelnou vodivostí. Aby byly zachovány funkční vlastnosti izolačních skel, musí být dodrženy následující podmínky: - Při osazení izolačního skla do drážky okenního rámu musí být zachovány požadované dilatační spáry. - Velikost izolačního skla nelze dodatečně upravovat. - Izolační sklo nesmí být v přímém styku s okenním rámem, zasklívací drážka musí být dostatečně hluboká a široká. - Konstrukce okenních rámů a křídel musí mít dostatečnou únosnost. - Pro tmelení se nesmí používat sklenářský tmel, je nutné užít tmel trvale pružný. Tepelně izolační fólie na sklo Aplikací termální fólie se zlepší izolační schopnosti prosklené plochy, čímž se sníží tepelné ztráty oknem. Fólie se lepí na vnitřní stranu okenní plochy. Termální fólie snižuje v letních měsících průnik sluneční energie do místnosti. Dodává se ve stříbrném, bronzovém a kouřovém zabarvení. -Článek vznikl v redakci časopisu Energie pro Život-


www.ceskaenergetika.com epz@ceskaenergetika.com"