Spláceli jste někdy úvěr? A spláceli jste ho spolehlivě? – Teď se vám to může vrátit. Od tohoto týdne totiž v České republice funguje úvěrový registr a díky němu si jakákoliv z jeho členských bank může zjistit, jak jste úvěry spláceli u jiné banky, a zohlednit to při poskytnutí dalšího úvěru. A to ať jste platili dobře či špatně. Co je to úvěrový registr? Úvěrový registr, jinak také „registr dlužníků“, „bankovní registr klientských informací“ či „credit bureau“, je společná databáze a informační systém zatím pěti bank působících na českém trhu, kde jsou uvedeny všechny informace o klientech, kteří někdy během posledních čtyř let požádali o úvěr nebo ho spláceli. Registr provozuje společnost Czech Banking Credit Bureau (CBCB) a jejími akcionáři je právě pět bank, které celý projekt uvedly do chodu a dosud jsou jeho jedinými účastníky – Česká spořitelna, ČSOB, GE Capital Bank, HVB Bank a Komerční banka. V brzké budoucnosti se však počítá s rozšířením registru o další banky a pravděpodobně i stavební spořitelny. V úvěrovém registru jsou uvedeny všechny informace týkající se úvěrového procesu o všech klientech (fyzických osobách) členských bank. To znamená, že pokud vám některá z uvedených pěti bank poskytla nějaký úvěr – např. hypotéku, ale i spotřebitelský úvěr, kontokorent, kreditní kartu, povolený debet na běžném účtu apod. – jsou v registru uvedeny všechny údaje o vašich splátkách, o jejich včasnosti a pravidelnosti, stejně tak o výši úvěru a o jeho podmínkách. Jestliže splácíte u daných bank úvěrů více, budou zde informace o všech těchto úvěrech a o konkrétní celkové výši vašeho zadlužení. V budoucnu se pak chystá i připojení informací o klientech, kteří mají smlouvu s leasingovými společnostmi nebo nakupují na splátky prostřednictvím dalších poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Tyto informace budou v registru uchovávány po dobu čtyř let po splacení úvěru, informace starší než čtyři roky nebudou nadále k dispozici. To znamená, že pokud se vám před sedmi lety nedařilo splácet spotřebitelský úvěr, nemusíte se bát, poskytnutí hypotéky to v dnešní době neovlivní. Na druhou stranu, v registru nejsou uvedeny informace o aktuální výši zůstatku na vašem běžném účtu ani na termínovaných vkladech a jiných produktech s aktivním zůstatkem. Registr obsahuje čistě informace o kreditních operacích (tedy operacích, kdy jste dlužníkem banky). Člověk se tak nemusí bát, že o něm z registru půjde zjistit „úplně všechno“ o jeho finanční situaci. Všechna data uvedená v registru by měla být kvalitně zajištěna proti zneužití: jde o uzavřený systém, do kterého mají přístup jen oprávnění pracovníci daných bank, všechna data by měla být šifrována a přenášena jen po zabezpečených privátních linkách atd. atd. Přesto již tiskem proběhly určité pochyby o skutečné bezpečnosti systému a důkazem složitosti problematiky je i neustálý zájem Úřadu pro ochranu osobních údajů. Nicméně podobné registry dlužníků běžně fungují po celé západní Evropě i v USA, úvěrový registr již rok mají i v Polsku a v současné době se připravuje i na Slovensku. Většina odborníků proto jeho zřízení považuje jednoznačně za krok správným směrem. Jaké informace jsou v registru uloženy?

  • jméno, rodné číslo, adresa
  • počet existujících úvěrových smluv (včetně kreditních karet)
  • výše jednotlivých úvěrů a splátek
  • historie splácení těchto závazků a informace o zajištění závazků (max. 4 roky po splacení)
  • údaje o nově podaných žádostech úvěrové produkty
Co přinese zřízení úvěrového registru žadatelům o úvěr? Otázka je, o jakého žadatele půjde. Pokud půjde o člověka, který o úvěr žádá vůbec poprvé, příliš se toho pro něj nezmění. Pro banku bude neznámým klientem jako doposud, a jelikož o něm nezíská žádné informace z úvěrového registru, bude muset zjišťovat jeho bonitu tradičními způsoby – tedy např. potvrzením o příjmu apod. Úvěr mu bude poskytnut za standardních podmínek, banka si bude vytvářet jistou rezervu pro případ, že by zrovna šlo o „nespolehlivého plátce“. Jiná bude situace v případě, že klient už někdy čerpal úvěr u některé z členských bank a splácel ho spolehlivě – vše bude samozřejmě přesně zaznamenáno v úvěrovém registru. V tomto případě k němu bude banka přistupovat jako ke klientovi spolehlivému a peníze mu půjčí ochotněji. Potom bude záležet na konkrétní bance, jak se to projeví. Je možné, že úvěr bude pro klienta levnější (díky „dobré historii“ např. žadatel o hypotéku může spadnout do méně rizikové kategorie a dosáhnout tak na výhodnější úrokovou sazbu) nebo u něho budou vyžadovány mírnější záruky a pravděpodobně bude i rychleji vyřízen (banka si nebude muset ověřovat tolik informací, spolehne se na informace z registru). Naopak klient, který v minulosti splácel své závazky nespolehlivě, bude v mnohem horší pozici. Pokud mu banka vůbec půjčí, podmínky úvěru pro něho budou jistě podstatně méně výhodné, protože banka se bude chtít zajistit proti zvýšenému riziku. Úvěrový registr by tak měl být účinným prostředkem pro zkvalitnění úvěrového procesu v celé České republice. Banky si budou moci zjistit špatné nebo již velmi zadlužené klienty a neposkytovat již nadále v budoucnu nedobytné půjčky, naopak pro dobré klienty se poskytnutí úvěru zjednoduší, urychlí. Úvěrový registr by tedy měl být jednoznačným přínosem a brzy se ukáže, jestli se takto osvědčí i v praxi. Klientské centrum úvěrového registru Klientské centrum bylo zřízeno pro klienty bank. Můžete jej využít v případě, že:
  • chcete získat další informace o úvěrovém registru
  • chcete zjistit, jaké informace jsou o vás v registru uvedeny (podáte žádost o výpis, jeden výpis za kalendářní rok je zdarma (na počkání 100 Kč), další za 100 Kč (resp. 200 Kč) )
  • zjistíte, že některé informace o vás uvedené v úvěrovém registru jsou chybné či nepřesné (podáte žádost o opravu)
tel.: 02/96 579 555 e-mail: klient@cbcb.cz -Sylva Indrová-