Nikdy nám nesmí stačit list vlastnictví, který by nám na schůzce dával prodejce nemovitosti, o kterou se zajímáme. Prohlédneme si jej – ale pak se na příslušný katastrální úřad vydáme sami. Totiž mezi schůzkou s prodejcem a dnem, kdy na katastr dorazíme, se mohlo na listině leccos změnit. A to včetně věcí nejzásadnějších. Třeba osoby majitele.

Jak se zorientovat v listu vlastnictví

List vlastnictví obsahuje oddíly A až F, v každém jsou označeny důležité skutečnosti. Projděme si je:

A - uvádí vlastníka, vlastnické právo k nemovitosti. Zde zjistíme, zda je prodávající výlučným majitelem, nebo jsou zde spolumajitelé. SJM v této kolonce značí, že majetek je ve společném jmění manželů.

B - označuje podrobně nemovitosti. Zjistíme tady parcelní číslo, dále druh pozemku (například zastavěná plocha), způsob využití a způsob ochrany (také důležité při koupi, protože se dozvíme, zda vyhlédnutá nemovitost není v památkově chráněném území).

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Také v odstavci B mohou nastat změny kdykoliv - majitel může kousek pozemku pod sousedovou garáží prodat, může se rozšířit památkově chráněné území, může být změněn status druhu pozemku. I proto potřebujeme mít list vlastnictví „čerstvý“.

Pododstavec B1 - vyznačuje „Jiná práva“, například věcná břemena. „Oprávnění pro“ (tedy něco výhodného pro „náš“ pozemek) je zde popsáno například jako věcné břemeno chůze a jízdy. A je uvedena také smlouva, na jejímž základě bylo věcné břemeno zřízeno, včetně data sepsání této smlouvy a data právních účinků (tedy odkdy zřízení břemene platí).

C - omezení vlastnického práva může znamenat třeba věcné břemeno v neprospěch daného pozemku nebo určité povinnosti majitele směrem k jiné osobě.

D – oddíl „Jiné zápisy“ může obsahovat klasické „co nikam jinam nepatří“.

E - tady najdeme důležité informace, jsou zde totiž specifikovány „Nabývací tituly a jiné podklady zápisu“ – cokoliv, na základě čeho přišel nynější majitel k nemovitosti. Tedy kupní smlouva, darovací smlouva, dědictví a tak dále...

F - speciální oddíl označující vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám.

V Czech pointech list vlastnictví také vyjedou a vydají. Ovšem neobsahuje vždy kompletně všechny údaje.

O jaké katastrální území se jedná, je uvedeno v hlavičce listu vlastnictví. Tam najdeme i důležitý údaj: k jakému datu vydaný LV neboli výpis z katastru nemovitostí platí!