Od nového roku došlo k restrukturalizaci správy daní, které nyní spravuje 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze prostřednictvím svých územních pracovišť, kde jsou uloženy spisy poplatníků.

Daň z nemovitosti
Daní z nemovitosti jsou zatíženy pozemky a stavby. V případě pozemků je základem daně buď výměra pozemku nebo cena pozemku. Sazba daně závisí na kvalitě pozemku, jeho umístění a na způsobu jeho využití. V případě staveb je základem daně jejich zastavěná plocha, sazba daně závisí na druhu a způsobu využití stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Jedno přiznání a sloučená platba za všechny nemovitosti v kraji

Placení daně z nemovitosti by letos mělo být snazší. Vlastníte-li na území jednoho kraje více nemovitostí, pak na konci minulého roku automaticky došlo ke sloučení vašich spisů, o něž se nyní stará jediný krajský finanční úřad. Díky tomu se i za několik nemovitostí v jednom kraji od letošního roku podává pouze jedno daňové přiznání. Platba daně za tyto nemovitosti se také sloučí - bude tedy stačit jediná platba i za několik nemovitostí na území stejného kraje.

ČTĚTE TAKÉ:

Který finanční úřad je ten váš?

Máte-li místo pobytu či sídlo v příslušném kraji, pak se změn nemusíte obávat. Vaším spravujícím územním pracovištěm totiž zůstává místo původního finančního úřad, v jehož působnosti bylo místo pobytu poplatníka v roce 2012.

Pokud však máte místo pobytu v jiném kraji, než je vámi vlastněná nemovitost (či nemovitosti), pak záleží na tom, zda tyto nemovitosti v minulosti spadaly pod jeden, nebo více dřívějších finančních úřadů. Jestliže spadají pod jeden kraj, zůstávají v územní působnosti původního finančního úřadu, které nyní spravuje příslušné územní pracoviště. V případě, že nemáte v příslušném kraji místo pobytu a máte zde nemovitosti v působnosti více dřívějších finančních úřadů, pak záleží na druhu stavby - v první řadě rozhoduje územní příslušnost obytného domu, následně bytu a poté případně stavby pro rodinnou rekreaci.

Pro větší přehlednost pro vás máme několik příkladů, které zveřejnila Česká daňová správa:

Příklad č. 1

Poplatník má místo pobytu/sídlo v Benešově (ve Středočeském kraji). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově, Finančního úřadu v Kladně a Finančního úřadu v Příbrami.

Po 1.1.2013 se stane správcem daně z nemovitostí u všech jím v příslušném kraji vlastněných nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis, sloučený ze všech původních FÚ, bude uložen v místě původního finančního úřadu (dále jen „FÚ“), v jehož obvodu územní působnosti měl poplatník místo pobytu/sídlo, tj. spravujícím územním pracovištěm (dále jen „ÚzP“) bude ÚzP v Benešově.

Příklad č. 2

Poplatník má místo pobytu/sídlo v Českých Budějovicích (tj. mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí pouze v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově.

Po 1.1.2013 se stane správcem daně Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis bude uložen v místě původního FÚ, v jehož obvodu územní působnosti byly v roce 2012 nemovitosti, tj. spravujícím ÚzP bude ÚzP v Benešově.

Příklad č. 3

Poplatník – právnická osoba má sídlo v Praze (tj. mimo Středočeský kraj). V roce 2012 je poplatníkem daně z nemovitostí, které se nacházejí v územní působnosti Finančního úřadu v Benešově, Finančního úřadu v Kladně a Finančního úřadu v Příbrami.

Po 1.1.2013 se stane správcem daně z nemovitostí u všech jím v příslušném kraji vlastněných nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj a spis, sloučený ze všech původních FÚ, bude uložen na určeném územním pracovišti, kterým bude ÚzP Praha-východ.

Zdroj: cds.mfcr.cz