Během první poloviny letošního roku již několikrát významným způsobem Českomoravská stavební spořitelna upravila podmínky pro poskytování úvěrů a meziúvěrů. Další změny proběhly k prvnímu červenci. Podíváme se tedy jaké změny od 1. července u ČMSS nastaly.

Změna výše hodnotícího čísla pro zařazení do rizikové skupiny I. – malé riziko: ČMSS nedávno přistoupila k vytvoření tří rizikových skupin, které zohledňují míru rizika při poskytování úvěrů a meziúvěrů. Zařazení do určité rizikové skupiny má vliv na podmínky pro výpočet bonity klienta a stanovení požadovaného zajištění poskytovaného úvěru nebo meziúvěrů. Mezní hodnoty hodnotícího čísla pro přechod mezi rizikovou skupinou II. (střední riziko) a I. (malé riziko) byly nově stanoveny tak, aby výhodnější podmínky pro zajištění a nižší rezerva platily pro širší cílovou skupinu klientů ČMSS.

Změna úrokových sazeb u meziúvěrů: snížení a zjednodušení ČMSS snížila úrokové sazby u meziúvěrů. Současně došlo k zjednodušení stanovením shodných hodnotících čísel pro určení výše úrokové sazby a pro zařazení do jednotlivých rizikových skupin.

Nově platné úrokové sazby u meziúvěrů (podle jednotlivých typů):

Typ meziúvěru
HČ podle varianty
Úroková sazba p.a.
MÚ 50 % a MÚ 30 %
50 a vyšší (Rychlá)30 a vyšší (Standardní)22 a vyšší (Dlouhodobá)
6,5 p.a.
MÚ 50 % a MÚ 30 %
20 – 49,999 (Rychlá)12 – 29,999 (Standardní)10 – 21,999 (Dlouhodobá)
7,5 %
MÚ 50 % a MÚ 45 %
0 – 19,999 (Rychlá)0 – 11,999 (Standardní)0 – 9,999 (Dlouhodobá)
8,0 %
MÚ 30 %
0 – 19,999 (Rychlá)0 – 11,999 (Standardní)0 – 9,999 (Dlouhodobá)
8,5
MÚ 20 % - privatizace
Není rozhodující
7,25 %
-ČMSS-