Kostky jsou vrženy, nový zákon schválen poslanci a stavební spoření bude od nového roku méně výhodné. Kdo chce od státu získat dosavadní podporu 4.500 Kč, neměl by dlouho váhat. Na nové smlouvy bude od příštího roku připisováno maximálně 3.000 Kč ročně a navíc za méně výhodných podmínek. Minulý pátek se novela zákona o stavebním spoření konečně dostala v poslanecké sněmovně do poslední fáze schvalovacího procesu a společně s dalšími opatřeními týkajícími se reformy veřejných financí byla úspěšně schválena. Zákon teď bude čekat na schválení senátu a podpis prezidenta, neočekává se však, že by tyto úkony měly jeho platnost oddálit. Je tedy takřka jisté, že od 1. 1. 2004 budou pro stavební spoření platit jiné, přísnější podmínky. Ovšem nebude to tak „zlé“, jak se původně předpokládalo (viz např. článek Stavební spoření: podpora jen 2.400 Kč ročně?). Na poslední chvíli totiž poslanci do zákona protlačili některé pozměňovací návrhy, které tvrdost změny poněkud zmírňují. Nejvíce diskutovanou otázkou vždy byla výše státní podpory. Poslanci nakonec odsouhlasili, že od nového roku bude státní podpora snížena ze současných 25 % na 15 % (zamítli přísnější návrh 12 %). Přičemž nejvyšší částka, ze které tuto částku bude možné získat, má být 20.000 Kč. Maximální podpora, kterou člověk bude moci dostat, se tedy sníží ze současných 4.500 Kč na 3.000 Kč ročně. Naspořené prostředky nebudou, na rozdíl od úvěrů, nijak účelově vázány. Díky pozměňovacím návrhům bude i nadále zachována možnost převodu vložených prostředků nad 20.000 Kč do částky, která bude použita pro výpočet státní podpory v příštím roce. Ovšem pouze v případě, že na tuto smlouvu bude o státní podporu požádáno a toto prohlášení se nebude po dobu trvání smlouvy měnit. Na rozdíl od stávajícího stavu bude moci jeden klient požádat o státní podporu na více smluv. Celkově mu na všechny smlouvy dohromady bude pochopitelně připsáno maximálně 3.000 Kč ročně, přičemž nejprve se prostředky připíšou na smlouvu nejstarší, a pokud na této nepřibylo za daný rok zmíněných 20.000 Kč, zbytek z 3.000 Kč se postupně připíše na novější smlouvy. Požádat o přiznání nebo zrušení státní podpory na určitou smlouvu bude možné jednou za kalendářní rok. Zásadní změnou je prodloužení cyklu spoření z 5 na 6 let. Pokud majitel smlouvy bude s vloženými prostředky nakládat dříve než po šesti letech, ztratí nárok na jakoukoliv státní podporu a může být ze strany spořitelny navíc penalizován. Výjimkou samozřejmě zůstává případ, kdy si klient zažádá o úvěr ze stavebního spoření, který mu může být poskytnut už po dvou letech spoření. Tuto dobu bude moci překonat, jako za stávajících podmínek, pomocí překlenovacího úvěru. „Hrozbou“, která ze zákona nakonec vypadla, je poskytování státní podpory pouze klientům starším 15 let. Poslanci prosadili, aby v tomto místě zůstal zákon beze změn, na státní podporu budou mít tedy nárok i děti, kterým smlouvu o stavebním spoření uzavřeli jejich zákonní zástupci. Vícečlenné rodiny potěší i fakt, že od nového roku bude možné čerpat úvěr nejen na vlastní bytové potřeby majitele smlouvy, ale také na bytové potřeby jeho blízkých. Nebude tedy například žádný problém sloučit smlouvy rodičů a prarodičů na pořízení bytu dětem. Jako doposud budou mít spořitelny od nového roku stanovenu maximální hranici rozdílu mezi úroky z vkladů a úroky z úvěrů ve výši 3 %. Na druhou stranu je ovšem v zákoně obsažen odstavec, který spořitelnám umožňuje změnit po šesti letech spoření úrokovou sazbu u vkladů v případě, že klient nepožádá o úvěr. Možnost této změny však musí být uvedena již ve smlouvě. Zamezí se tak dlouhodobému výhodnému spoření na jednu smlouvu. (Dnes může klient, jenž uzavřel před pěti lety smlouvu s úrokem 4,5 %, spokojeně spořit třeba 10 let, dokud nedosáhne cílové částky, a vydělávat tak na úroku, který by nikde jinde nedostal.) Z úroků z vkladů by měla být navíc od příštího roku srážena daň z příjmu, která se dosud stavebnímu spoření vyhýbala. Nový zákon myslí také na to, že se od května příštího roku staneme členy Evropské unie. Proto (s platností od 1. 5. 2004) umožňuje získat státní podporu nejen občanům ČR, ale i občanům Evropské unie, kteří u nás získají povolení k pobytu a bude jim přiděleno rodné číslo. Ovšem pro čerpání úvěru stále platí podmínka, že nemovitost, do které bude investováno, se musí nacházet na území České republiky. Stávající klienti spořitelen se však nemusí žádných změn obávat, nový zákon se jich (až na výjimky, jako jsou např. širší možnosti použití úvěrů) nedotkne. Státní podpora ke všem smlouvám uzavřeným do 31. 12. 2003 se bude po celou dobu jejich trvání vyplácet v její původní výhodnější výši, ovšem s následujícím omezením: zákon uvádí, že nárok na státní podporu podle dosavadních právních předpisů nevzniká u smlouvy uzavřené před 1. 1. 2004, na kterou účastníkovi k 31. 12. 2004 nepříslušela státní podpora podle dosavadních právních předpisů. A státní podpora může podle dosavadního zákona příslušet pouze na smlouvu jedinou.

Hlavní parametry nového a starého zákona o stavebním spoření
Nový zákonStarý zákon
Výše státní podpory na 1 RČ (za rok)15 % z max. 20 000 Kč (tj. max. 3 000 Kč)25 % z max. 18 000 Kč (tj. max. 4 500 Kč)
Minimální délka spoření pro získání státní podpory6 let5 let
Poskytování státní podpory dětem do 15 letanoano
Osvobození úroků od daně z příjmuneano
Zvýhodnění účelového použití úspornene
Státní podpora poskytována na více smluvanone

Zdroj: www.psp.cz
Nový zákon by měl postupem času ušetřit státní pokladně přibližně 50 mld. Kč (původní odhad 60 mld. Kč musel být vzhledem k