Stavební spoření prožívá půlrok plný převratů. Nejvíce na to doplácejí ti, které dřív spořitelny paradoxně nazývaly „přátelskými klienty“. Právě jim, klientům, kteří nežádají o úvěr a stavební spoření mají čistě jako spořící produkt, totiž už tři spořitelny ze šesti zrušily úrokové zvýhodnění vkladů. Čtvrtá spořitelna podobnou změnu chystá na začátek příštího roku a pátá podobné zvýhodnění nikdy neposkytovala. I přesto se však stavební spoření stále bohatě vyplatí. Jako první všeobecné podmínky změnila Wüstenrot stavební spořitelna. Ta sice i nadále poskytuje klientům, kteří nezažádají o úvěr, úrokové zvýhodnění 40% (místo standardního úroku 3% bude klientovi připsána částka odpovídající 4,2%), ale bohužel až po 7 letech spoření a nikoliv, jako dříve, po 5 letech. Po 5 letech mohou být za určitých podmínek zvýhodněni pouze mladí klienti do 26 let (podrobnosti v článku Stavební spoření? Mládí má zelenou!). Od července tohoto roku zrušila úrokové zvýhodnění „přátelských klientů“ Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky. Ke zcela totožnému kroku se pak v září odhodlala i Českomoravská stavební spořitelna. Obě jednorázově přestaly poskytovat úrokový bonus ve výši 1,5% a všichni klienti, ať už o úvěr zažádají nebo ne, budou mít své vklady úročeny 3%. Tato změna se však stejně jako u ostatních spořitelen týká pouze nově uzavřených smluv. Klienti, kteří si stavební spoření založili ještě před úpravou, budou spořit podle dříve platných podmínek. Klidní mohou zůstat zájemci o spoření s Buřinkou. Důvod je jednoduchý - Stavební spořitelna České spořitelny totiž „přátelské klienty“ nikdy nezvýhodňovala a všem vklady úročila vždy stejně. V minulém roce se její standardní sazba snížila ze 4% na současná 3%. Naproti tomu potenciální klienti Hypo stavební spořitelny si musí pospíšit. Ta už od září několikrát (naposledy k 1. listopadu) hrozila snížením dosud poskytovaného pětiprocentního úročení v rámci programu Nadstandard. Teď ale to vypadá, že k této změně dojde definitivně od začátku nového roku. Noví klienti tak budou při nečerpání úvěru těžit jen z úroku 4%. To však není všechno. Od 1.1.2002 by mělo v rámci Nadstandardu dojít i k snížení úroku z úvěru z 5% na 4,9%, k zvýšení minimální cílové částky z 30 000 Kč na 50 000 Kč, k zavedení dvouprocentního poplatku za poskytnutí úvěru, k zavedení povinných 40% cílové částky pro poskytnutí úvěru, ke zrušení čtyřměsíční lhůty pro zaplacení poplatku za uzavření smlouvy apod. Pokud tedy chcete těžit z výhod původních podmínek, nečekejte příliš dlouho. Poslední změna, která se dosud uskutečnila, proběhla v Raiffeisen stavební spořitelně. Ta k 1. listopadu pozměnila některé vlastnosti jednotlivých tarifních variant. Především začala rozlišovat tzv. úvěrové a spořící varianty, přičemž Rychlý tarif a Standardní tarif zařadila k variantám úvěrovým a Dlouhodobý tarif a tarif pro Mládež k variantám spořícím. Vklady v úvěrových tarifech, kde se předpokládá čerpání úvěru, jsou úročeny 3%, zatímco vklady spořících tarifů se úročí 4%, čerpání úvěru se nepředpokládá, ale je možné přejít k některému z úvěrových tarifů. Naproti tomu přechod od úvěrového tarifu k tarifu spořícímu není možný. Zároveň došlo ke zvýšení splátek u Rychlého a Standardního tarifu a vzhledem k pozměnění pravidel pro úvěrové výpočty se zřejmě u všech tarifů prodlouží doba čekání na úvěr. Úroky stavebního spoření

Úroky z vkladůstandardní
Úroky pro „přátelské klienty“ - před změnou
Úroky pro „přátelské klienty“ – po změně
ČMSS
3,0%
4,5%
-
Hypo Sts
2,0%
5,0%
4,0%*
Raiffeisen Sts
3,0%
4,0%
4,0%
SSČS
3,0%
-
-
VSS KB
3,0%
4,5%
-
Wüstenrot StS
2,0% nebo 3,0%
4,2%
4,2%*
Pravděpodobně od 1.1.2002 ** Po 7 letech spoření -Sylva Indrová-