Spotřeba energie pro čtyřčlennou domácnost v rodinném domě (na vytápění, přípravu teplé vody a domácí spotřebiče) činí cca 31 000 kWh ročně, na byt cca 19 500 kWh. S nárůstem cen energií řeší většina domácností problém, jak uspořit energie, a tím ušetřit výdaje. Snížení spotřeby každé jednotlivé domácnosti dává pak šanci našemu životnímu prostředí na jeho zlepšení.

Pro ty, kteří se zajímají o snížení spotřeby elektřiny ve své domácnosti, vydalo občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) „Virtuální kalkulátor ECČB“, který naleznete ZDE.

Pomocí tohoto kalkulátoru si každý zájemce může formou „virtuální domácnosti“ projít jednotlivé místnosti svého bytu či domu a zaškrtnout v nich elektrospotřebiče, které se skutečně v jeho domácnosti nacházejí. U nich pak vyplní jejich příkon a dobu provozu, po kterou se spotřebiče v dané domácnosti používají. Pokud tato informace není známa, je možné zjistit příkon a spotřebu elektřiny daného spotřebiče pomocí wattmetru, který ECČB bezplatně zapůjčuje.

Jak to funguje

Virtuální kalkulátor propočte spotřebu jednotlivých spotřebičů za rok a vyhodnotí celkovou roční spotřebu elektřiny domácnosti v kWh. Po zadání sazby v Kč za 1 kWh pak vypočítá, kolik Kč činí celková spotřeba elektřiny za rok a pro srovnání ukáže, jaká by byla tato částka v případě „ideální“, tj. vzorové úsporné domácnosti. Dále kalkulátor zobrazí pět zásadních „žroutů elektřiny“ ve vaší domácnosti a upozorní vás, kde jsou největší rezervy v úsporách. Aby si mohl každý v klidu výsledek výpočtu prohlédnout a prostudovat, nabízí kalkulátor možnost vytisknout si přehled jednotlivých spotřebičů s jejich denní a roční spotřebou.

Pokud vychází veliký rozdíl hodnot mezi skutečnou roční spotřebou domácnosti a spotřebou „ideální“ domácnosti, je dobré začít realizovat kroky a opatření vedoucí k úsporám elektřiny.

Virtuální kalkulátor ECČB vznikl za finanční podpory EU v rámci projektu EL-EFF Region – Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech (více viz www.efficient-electricity.info a http://www.eccb.cz/).

-ECČB-