Zpětné volání je nová služba, kterou Stavební spořitelna České spořitelny zavedla na svých internetových stránkách pro své klienty a ostatní uživatele, kteří plánují svůj čas. Uživatel má možnost si zpětné volání objednat kdykoli. Jako dobu zpětného zavolání si může vybrat kterýkoli pracovní den, v němž si zvolí jeden ze čtyř časových bloků (od 8 do 10 hodin, od 10 do 12 hodin, od 12 do 14 hodin, od 14 do 16 hodin). Zájemce o tuto službu vyplní jednoduchý formulář (zadá své jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, dotaz) a zvolí si den a čas zpětného volání. Pracovník zákaznického centra v objednaném čase klientovi zavolá a dotaz zodpoví. Jestliže se nepodaří klienta v určenou dobu na uvedeném čísle kontaktovat, pracovník mu odpověď na dotaz zašle elektronicky. Přenos dat je zabezpečen před zneužitím. Uživatelé najdou formulář pro objednání zpětného volání na stránkách www.burinka.cz v sekci „Představení společnosti – Kontakty“. Stavební spořitelna České spořitelny poskytuje službu zdarma, klient neplatí ani telefonní poplatky.