Zubořez/dentil je ozdobný pás pravidelných kostek a mezer na spodní straně kamenné římsy užívaný v antické architektuře.