Po prázdninách se zase scházíme u stolu ve větším počtu, v rodinách s dětmi dostává život pravidelnější ráz a častěji usedáme k obědu či večeři všichni dohromady. Takže možná právě teď je vhodná doba k výměně či renovaci „rodinného“ jídelního stolu. U staršího stolu se možná potýkáme s nedostatkem prostoru, když se u stolu sejde více strávníků – stůl může být příliš úzký, nebo celkově malý. Mnohé se dá napravit rozkládací verzí nového stolu. Stůl zvětšený rozložením může sloužit každodenně, a to nejen ke stolování - jeho velkou desku mohou využít jednotliví členové rodiny pro svá hobby. Optimální tvar i velikost stolu V zásadě můžeme zvolit stůl čtvercový, obdélníkový, kulatý nebo oválný, přičemž skládáním a rozkládáním tyto tvary mohou přecházet jeden v druhý. Tedy kulatý stůl změní vložená střední část ve stůl oválný; čtvercový stůl se roztažením změní na obdélníkový. A stejně tak malý obdélníkový stůl, ze kterého vysunutím vyrobíme větší obdélník. Rozkládací jídelní stůl nelze vybírat jen podle vzhledu, ale v potaz musíme vzít v první řadě velikost místa, které máme ke stolování k dispozici – důležité je kolem stolu pohodlně projít i pohodlně se k němu usadit. Na každé straně stolu počítáme 70 cm pro odstup pro židle (tj. u kulatého stolu se jeho kružnice zvětší o 70 cm). Je-li na jedné straně stolu stěna, je tu lepší nechat 75 cm, aby se pohodlně usedalo i vstávalo. Pokud je za sedící osobou průchozí prostor, přidáme dalšího půl metru kvůli bezpečnému procházení. Nejnáročnější na prostor je stůl kulatý, u kterého musíme počítat s větším odstupem od stěn a dveří nejen kvůli bezpečné komunikaci, ale také aby pěkně vynikl. Na kulatý rozkládací stůl se šesti židlemi budeme potřebovat kruhové místo o průměru nejméně 260 cm; samotný stůl přitom bude mít průměr kolem 110 cm. Na menší roztahovací stůl o průměru 80 cm si vyhradíme kruh velký 240 cm v průměru. -ag-